برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات فعاليت هاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد بر توسعه مناطق پيرامون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ياسوج
 
چکیده: 
پژوهش حاضر باهدف بررسي اثرات فعاليت هاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد بر توسعه مناطق پيرامون، انجام شد. در اين پژوهش از روش علي-مقايسه اي بهره گرفته شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل 2900 نفر از ساکنين دو منطقه در شهرستان شهربابک بودند که بر اساس جدول بارتلت، اندازه نمونه 150 نفر تعيين شد و نمونه گيري به صورت تصادفي ساده با انتساب متناسب انجام شد. ابزار اصلي جمع آوري داده ها پرسشنامه بود که روايي صوري آن تاييد و پايايي آن نيز با استفاده از محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (773/0-892/0) مورد تأييد قرار گرفت و داده پردازي نيز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. بر اساس نتايج يافته هاي تحقيق و با توجه به آزمون هاي آماري صورت گرفته در زمينه ي مقايسه وضعيت شاخص هاي توسعه در دو دوره قبل و بعد از تاسيس کارخانه (6 سال قبل و حال حاضر) بيانگر اين مطلب است که فعاليت هاي کارخانه ذوب در منطقه خاتون آباد در حال حاضر بر شاخص زيست محيطي و شاخص اجتماعي-فرهنگي اثرات منفي را بر جاي گذاشته است. افزون بر اين، نتايج مقايسه ميانگين بين دو منطقه در حال حاضر نشان داد که تفاوت معني داري بين دو منطقه مورد مطالعه از لحاظ شاخص اجتماعي-فرهنگي و زيست محيطي وجود داشته است، در حالي که از لحاظ شاخص اقتصادي تفاوت معني داري بين دو منطقه نبوده است. بعلاوه، با توجه به تعيين اندازه اثر فعاليت هاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد مي توان بيان کرد که وجود کارخانه باعث تنزل4/6 درصدي شاخص اجتماعي-فرهنگي بهبود3/0 درصدي شاخص اقتصادي و تنزل8/13 درصدي شاخص زيست محيطي شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی دانا، ف.، و نوری پور، م. (1397). بررسی اثرات فعالیت های کارخانه ذوب مس خاتون آباد بر توسعه مناطق پیرامون. جامعه شناسی اقتصادی و توسعه, 7(2 ), 35-61. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498440Vancouver : کپی

حسینی دانا فرنگیس سادات، نوری پور مهدی. بررسی اثرات فعالیت های کارخانه ذوب مس خاتون آباد بر توسعه مناطق پیرامون. جامعه شناسی اقتصادی و توسعه. 1397 [cited 2021August05];7(2 ):35-61. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498440IEEE : کپی

حسینی دانا، ف.، نوری پور، م.، 1397. بررسی اثرات فعالیت های کارخانه ذوب مس خاتون آباد بر توسعه مناطق پیرامون. جامعه شناسی اقتصادی و توسعه, [online] 7(2 ), pp.35-61. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498440. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 37 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی