برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

اثر فعاليتهاي حفاظتي محلي در موفقيت جوجه آوري پرستوي دريايي گونه سفيد Chlidonias hybridus در آب بندانهاي دايمي زرين كلا و مرزون آباد استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، کدپستی: 38775-47617
 
چکیده: 

اين مطالعه حاصل پژوهش ماههاي ارديبهشت تا شهريور 1382 است. يک گروه جوجه آور پرستوي دريايي گونه سفيد در آب بندان زرين کلا (930 جفت) و دو گروه جوجه آور (1390 جفت) در آب بندان مرزون آباد به دليل فعاليتهاي حفاظتي محلي و فراهم بودن امنيت و نيچهاي اشغال نشده بيشتر، وجود داشتند. اندازه دستجات تخم در آب بندان زرين کلا و گروه دوم جوجه آور آب بندان مرزون آباد بين 1-4 تخم بود و در گروه اول جوجه آور دستجات 5 تخمي نيز مشاهده شد. اندازه گروههاي همزاد بين 1-3 جوجه بود. ميزان موفقيت جوجه آوري در آب بندان زرين کلا و گروههاي اول و دوم جوجه آور آب بندان مرزون آباد بترتيب 57.08، 82.96، 75.87% محاسبه شد. ميزان تلفات در هر مرحله توليد مثلي اختلاف معناداري نشان مي داد (P<0.05). بيشترين تلفات در مرحله قبل از تفريخ تخم و بر اثر زير آب رفتن تخمها به دليل بارندگي شديد بود. موفقيت جوجه آوري بين آب بندان زرين کلا و گروه اول جوجه آور آب بندان مرزون آباد (P=0.890) و بين آب بندان زرين کلا و گروه دوم جوجه آور آب بندان مرزون آباد (P=0.742) اختلاف معناداري نشان نداد. اين امر بيانگر آن است که فعاليتهاي حفاظتي محلي در امنيت منطقه و فراهم بودن بستر جوجه آوري تا حدودي تاثيرگذار است اما در ميزان موفقيت جوجه آوري به تنهايي نقش چنداني ايفا نمي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

امینی نسب، س.، و بهروزی راد، ب.، و ریاحی بختیاری، ع. (1382). اثر فعالیتهای حفاظتی محلی در موفقیت جوجه آوری پرستوی دریایی گونه سفید Chlidonias hybridus در آب بندانهای دایمی زرین کلا و مرزون آباد استان مازندران. مجله علوم و فنون دریایی ایران, 3(1), 1-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49844Vancouver : کپی

امینی نسب سیدمهدی، بهروزی راد بهروز، ریاحی بختیاری علیرضا. اثر فعالیتهای حفاظتی محلی در موفقیت جوجه آوری پرستوی دریایی گونه سفید Chlidonias hybridus در آب بندانهای دایمی زرین کلا و مرزون آباد استان مازندران. مجله علوم و فنون دریایی ایران. 1382 [cited 2021April15];3(1):1-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49844IEEE : کپی

امینی نسب، س.، بهروزی راد، ب.، ریاحی بختیاری، ع.، 1382. اثر فعالیتهای حفاظتی محلی در موفقیت جوجه آوری پرستوی دریایی گونه سفید Chlidonias hybridus در آب بندانهای دایمی زرین کلا و مرزون آباد استان مازندران. مجله علوم و فنون دریایی ایران, [online] 3(1), pp.1-14. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49844>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی