برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  25 , شماره  6 ; از صفحه 105 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي حذف رنگدانه فنل رد با استفاده از نانوجاذب مگنتيت از محلول آبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيمي، دانشگاه پيام نور، تهران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: پساب صنعتي و آب آلوده به مواد شيميايي در محيط زيست رها مي شود و در نتيجه آلودگي جذب خاک شده و با آلوده سازي منابع محدود موجود موجب توليد محصولات غير سالم و مضر براي سلامتي خواهد شد. از بهترين روش هاي حذف آلاينده هاي آلي از آب آلوده جذب سطحي است. هدف اين پژوهش حذف رنگدانه فنل رد از محلول هاي آبي توسط نانوذرات مغناطيسي مگنتيت است. مواد و روش ها: نانوذرات مگنتيت از روش هم رسوبي و احياي هم زمان يون هاي 〖 Fe〗 ^(+3)/〖 Fe〗 ^(+2) با نسبت 2 به 1 با محلول سود در محلول آبي و تحت جو نيتروژن سنتز شده و با استفاده از تکنيک هاي FTIR، SEM وXRD شناسايي شدند. براي سنجش غلظت طول موج جذب ماکزيمم فنل رد، دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-VIS در محدوده طول موج 400 تا800 نانومتر مورد بررسي قرار گرفت که طول موج ماکزيمم فنل رد در 431 نانومتر تعيين گرديد. جذب فنل رد بر روي نانوذره ي Fe3O4 در محيط ناپيوسته مورد ارزيابي قرار گرفت. پارامترهاي مورد بررسي در اين پژوهش شامل مقدارهاي اوليه نانوذره (005/0، 01/0، 015/0 و 02/0 گرم)، غلظت اوليه فنل رد (20، 10، 5 و30 ميلي گرم برليتر)، pH اوليه (1، 4، 7، 9 و 12)، زمان تماس (5 تا40 دقيقه) و فرايند واجذب نانوجاذب مي باشد. مدل هاي ايزوترم جذب دو پارامتري لانگموير، فروندليچ وتمکين مورد بررسي قرار گرفت. مقايسه داده هاي تجربي با مدل هاي سينتيکي شبه درجه اول، شبه درجه دوم و نفوذ بين ذره اي مطالعه شد. اثر دما بر فرايند جذب سطحي، با بررسي ثابت هاي ترموديناميکي فرايند جذب سطحي شامل انرژي آزاد گيبس(∆ G0)، تغييرآنتروپي(∆ S0) و تغيير آنتالپي(∆ H0) در دماهاي 293، 300، 305 و310 درجه کلوين مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: با افزايش و کاهش pH از 7 ميزان حذف فنل رد افزايش مي يابد. افزايش جذب فنل رد در pHهاي پايين و بالا نسبت به pH خنثي به دليل تبديل آلاينده به يون است که موجب افزايش ميزان جذب آلاينده فنل رد بر روي نانوجاذب مي شود. جذب پس از 30 دقيقه به تعادل مي رسد. بيشترين ظرفيت جذب در غلظت 30 ميلي گرم بر ليتر از آلاينده در حضور 01/0گرم در ميلي ليتر از جاذب و در دماي 20درجه سانتي گراد و در 7 pH = اتفاق مي افتد. به دليل گرماگير بودن فرايند، افزايش دما مقدار جذب را افزايش مي دهد. ايزوترم فروندليچ مطابقت بهتري با داده هاي تجربي دارد. مدل شبه درجه دوم با ضريب همبستگي 9999/0 و ثابت سرعت 0202/0 بهترين مدل سينتيکي توصيف کننده فرايند جذب است. مقادير ثابت هاي ترموديناميکي ∆ H0 و ∆ S0 به ترتيب kj/mol 278/79 وj/(k∙ mol) 389/284 مي باشند. ∆ H0 و ∆ S0 مثبت به ترتيب نشان دهنده گرماگير بودن فرايند جذب و افزايش بي نظمي در سطح مشترک مايع-جامد در طي جذب است. ∆ G0 منفي نشان دهنده خود به خودي بودن فرايند جذب است. نتيجه گيري: نانوجاذب مگنتيت مي تواند به عنوان يک جاذب مناسب در حذف آلاينده فنل رد از محلول هاي آبي و پساب هاي صنعتي قبل از رها سازي در محيط زيست استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فغانی، ح.، و حشمتی جنت مقام، ع. (1397). بررسی حذف رنگدانه فنل رد با استفاده از نانوجاذب مگنتیت از محلول آبی. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 25(6 ), 105-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498168Vancouver : کپی

فغانی حسینعلی، حشمتی جنت مقام عباس. بررسی حذف رنگدانه فنل رد با استفاده از نانوجاذب مگنتیت از محلول آبی. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1397 [cited 2022January17];25(6 ):105-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498168IEEE : کپی

فغانی، ح.، حشمتی جنت مقام، ع.، 1397. بررسی حذف رنگدانه فنل رد با استفاده از نانوجاذب مگنتیت از محلول آبی. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 25(6 ), pp.105-121. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498168. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی