برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کارايي نيتروژن در ارقام ذرت (Zea mays L. ) تحت شرايط اقليمي کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه رازي کرمانشاه
 
چکیده: 
کشت ارقام مختلف محصولات زراعي با کارايي جذب و مصرف بالاتر نهاده ها از جمله راهکارهاي کشاورزي پايدار است که ضمن استفاده مؤثر گياهان از نهاده هاي شيميايي و طبيعي، مخاطرات زيست محيطي مصرف نادرست نهاده ها را نيز به طور چشم گيري کاهش مي دهد. بر اين اساس به-منظور ارزيابي کارايي جذب، تبديل و مصرف نيتروژن ارقام ذرت (Zea mays L. )، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در مزرعه تحقيقاتي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل چهار سطح کود نيتروژن (40، 70، 100 و 140 درصد نياز گياهي ذرت به عنصر نيتروژن که مقدار توصيه شده بر اساس آزمون خاک معادل 138، 238، 350 و 483 کيلوگرم اوره در هکتار در نظر گرفته شد) در قالب کرت هاي اصلي و سه رقم ذرت 704، سيمون و 678 BC در قالب کرت هاي فرعي بود. نتايج نشان داد کاربرد کود نيتروژن باعث بهبود عملکرد دانه (63 درصد) و عملکرد ماده خشک کل (58 درصد) شد. رقم سيمون نسبت به ارقام ديگر از عملکرد دانه بيشتري (19 درصد) برخوردار بود. بيشترين کارايي جذب نيتروژن مربوط به رقم 704 بود. رقم سيمون داراي بيشترين کارايي تبديل نيتروژن (1/38 کيلوگرم دانه بر کيلوگرم نيتروژن جذب شده) و کارايي مصرف نيتروژن (3/31 کيلوگرم دانه بر کيلوگرم نيتروژن فراهم خاک و مصرف شده) بود. همچنين کمترين کارايي تبديل نيتروژن (6/32 کيلوگرم دانه بر کيلوگرم نيتروژن جذب شده) و کارايي مصرف نيتروژن (8/26 کيلوگرم دانه بر کيلوگرم نيتروژن فراهم خاک و مصرف شده) نيز مربوط به رقم 678 BC بود. کاربرد کود نيتروژن به شدت بر صفات مربوط به کارايي جذب و مصرف نيتروژن تأثيرگذار بود. به طوري که با افزايش ميزان کاربرد کود نيتروژن از 40 به 70 درصد نياز گياهي ذرت، کارايي جذب و مصرف نيتروژن افزايش يافت، ابن در حالي بود که افزايش بيشتر کود نيتروژن از 70 به 140 درصد منجر به کاهش ويژگي هاي مذکور شد. با افزايش ميزان کاربرد کود نيتروژن کارايي تبديل نيتروژن حدود 22 درصد کاهش يافت. بيشترين کارايي تبديل نيتروژن در سطح کودي 40 درصد (2/30 کيلوگرم دانه بر کيلوگرم نيتروژن جذب شده) و کمترين آن در سطح کودي 140 درصد (6/17 کيلوگرم دانه بر کيلوگرم نيتروژن جذب شده) مربوط به رقم 704 بود. به طور کلي، مصرف بيش از حد کود نيتروژن نه تنها منجر به بهبود کارايي مصرف نيتروژن در سيستم توليد ذرت نشده است، بلکه افزايش مخاطرات زيست محيطي را به همراه خواهد داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، م.، و مندنی، ف.، و خرمی وفا، م.، و محمدی، غ.، و شیرخانی، ع. (1397). ارزیابی کارایی نیتروژن در ارقام ذرت (Zea mays L. ) تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه. بوم شناسی کشاورزی, 10(1 (پیاپی 35) ), 234-247. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498084Vancouver : کپی

احمدی منصور، مندنی فرزاد، خرمی وفا محمود، محمدی غلامرضا، شیرخانی علی. ارزیابی کارایی نیتروژن در ارقام ذرت (Zea mays L. ) تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه. بوم شناسی کشاورزی. 1397 [cited 2021October23];10(1 (پیاپی 35) ):234-247. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498084IEEE : کپی

احمدی، م.، مندنی، ف.، خرمی وفا، م.، محمدی، غ.، شیرخانی، ع.، 1397. ارزیابی کارایی نیتروژن در ارقام ذرت (Zea mays L. ) تحت شرایط اقلیمی کرمانشاه. بوم شناسی کشاورزی, [online] 10(1 (پیاپی 35) ), pp.234-247. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498084. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی