برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

همراهي پلي مورفيسم 308-ژن TNF-α با استرس اکسيداتيو سمن در مردان نابارور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات سلولي و ملکولي، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران
 
چکیده: 
زمينه: ژنTNF-α يک سيتوکين را کد مي کند که در التهاب سيستميک نقش دارد. در زمينه همراهي پلي مورفيسم اين ژن با ناباروري مردان، نتيجه قطعي وجود ندارد. هدف: هدف از اين مطالعه، بررسي همراهي پلي مورفيسم 308-ژن TNF-α با پارامترهاي مختلف سمن و اسپرم در مردان نابارور بود. مواد و روش ها: 210 مرد با نابارور و 120 شرکت کننده بارور به عنوان کنترل در اين مطالعه مورد شاهد انتخاب شدند. پلي مورفيسم با روش توالي يابي بررسي شد. به منظور بررسي شاخص هاي استرس اکسيداتيو و آپوپتوزيس به ترتيب از آزمون مالون دي آلدهيد و کاسپاز-9 استفاده شد. همچنين ميزان آسيب DNA اسپرم و آنيوپلوييدي کروموزوم هاي جنسي اسپرم مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: در اين تحقيق فراواني بالاي آلل A در اين پلي مورفيسم در مردان اوليگواستنواسپرميا مشاهده شد (0/01=P). افزايش مالون دي آلدهيد و کاسپاز-9 در نمونه سمن مردان با ژنوتيپ AA مشاهده شد (P≤ 0/0001). همچنين ميزان بالاي آسيب DNA اسپرم (P≤ 0/0001) و ديزومي کروموزوم هايXY ي((P≤ 0/0001 در نمونه اسپرم مردان با ژنوتيپ AA مشاهده شد. يک ارتباط معني دار بين آنيوپلوئيدي کروموزوم هاي جنسي و آسيب DNA اسپرم نيزديده شد (P=0/048، R=0/72) نتيجه گيري: در اين تحقيق يک همراهي معني داري بين ژنوتيپ AA پلي مورفيسم 308-ژن TNF-α با کاهش پارامترهاي اسپرم، افزايش ميزان استرس اکسيداتيو، ميزان بالاي آسيب DNA اسپرم و آنيوپلوئيدي کروموزوم هاي جنسي مشاهده شد که مي تواند بر ناباروري اثرگذار باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی پور، ر.، و مقبلی نژاد، س.، و ابوترابی، ش.، و ریاضی، ا.، و مخبر، ل. (1398). همراهی پلی مورفیسم 308-ژن TNF-α با استرس اکسیداتیو سمن در مردان نابارور. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 23(5 (پیاپی 106) ), 382-394. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497918Vancouver : کپی

نجفی پور رضا، مقبلی نژاد سحر، ابوترابی شکوه السادات، ریاضی الناز، مخبر لیلا. همراهی پلی مورفیسم 308-ژن TNF-α با استرس اکسیداتیو سمن در مردان نابارور. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1398 [cited 2021December02];23(5 (پیاپی 106) ):382-394. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497918IEEE : کپی

نجفی پور، ر.، مقبلی نژاد، س.، ابوترابی، ش.، ریاضی، ا.، مخبر، ل.، 1398. همراهی پلی مورفیسم 308-ژن TNF-α با استرس اکسیداتیو سمن در مردان نابارور. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, [online] 23(5 (پیاپی 106) ), pp.382-394. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497918. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی