برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1398 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 48 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط شيوه فرزندپروري والدين با ميزان ترس و همکاري کودکان 8-4 ساله، مراجعه کننده به کلينيک هاي دندانپزشکي شهر قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه دندانپزشکي کودکان، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف ترس و اضطراب ناشي از خدمات دندانپزشکي، باعث کاهش همکاري کودک حين درمان مي شود. سبک فرزندپروري يکي از عوامل تاثير گذار بر روي واکنش رفتاري کودک نسبت به درمان دندانپزشکي است. در اين مطالعه تاثير شيوه فرزندپروري والدين بر ميزان ترس و همکاري کودکان در سنين 8-4 ساله بررسي گرديد. روش بررسي پژوهش حاضر به روش مقطعي بر روي 150 کودک مراجعه کننده به مراکز دندانپزشکي شهر قم (سال 1397) به صورت تصادفي انجام شد. سبک فرزندپروري با استفاده از پرسشنامه بامريند (Baumrind)، ميزان ترس کودک با پرسشنامه Children Fear Schedule-Dental Subscale و ميزان همکاري کودک، با شاخص فرانکل (Franckel Index) ارزيابي شد. رابطه شيوه فرزندپروري والدين بر ميزان ترس و همکاري کودکان با استفاده از آزمون همبستگي و درصورت لزوم رگرسيون بررسي گرديد. يافته ها در اين مطالعه، همبستگي بين سبک هاي فرزندپروري سهل گيرانه، مستبدانه و مقتدرانه با نمره ترس کودکان معني دار نبود، اما براساس آزمون توکي، نمره سبک فرزندپروري مستبدانه در گروه منفي از نظر شاخص فرانکل، اختلاف معني داري نشان داد که بالاتر از ساير گروه ها بود (001/0=p). نتيجه گيري نتايج اين پژوهش نشان داد کودکاني که والدين مستبد دارند، در رابطه با درمان هاي دندانپزشکي، کمتر همکاري مي کنند، اما ترس کودکان با سبک هاي فرزندپروري والدين ارتباطي ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهدی پور، آ.، و علی نژاد، د.، و منتظری هدشی، ر.، و محمدبیگی، ا. (1398). ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله, مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 13(4 ), 48-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497850Vancouver : کپی

مهدی پور آیدا، علی نژاد دنیا، منتظری هدشی روشنک، محمدبیگی ابوالفضل. ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله, مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1398 [cited 2021October15];13(4 ):48-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497850IEEE : کپی

مهدی پور، آ.، علی نژاد، د.، منتظری هدشی، ر.، محمدبیگی، ا.، 1398. ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با میزان ترس و همکاری کودکان 8-4 ساله, مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی شهر قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 13(4 ), pp.48-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497850. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی