نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 109 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع ژنتيکي برخي ژنوتيپ هاي نخود کابلي با استفاده از نشانگرهاي ISSR

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
 
چکیده: 
نخود مهم ترين گياه تيره حبوبات در ايران است و از آنجا که ايران بخشي از مرکز تنوع اين گياه به شمار مي آيد مطالعه تنوع ژنتيکي آن حايز اهميت است. به منظور بررسي تنوع ژنتيکي نخود کابلي 81 ژنوتيپ نخود کابلي از سه مبداء موسسه ايکاردا، ترکيه و ايران در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال زراعي 94-93 کشت شد. از نه آغازگر ISSR براي بررسي تنوع استفاده شد و 79 نوار چندشکل از آغازگرهاي مورد استفاده به دست آمد. تعداد آلل موثر از 19/1 (آغازگر (CAC)5AG) تا 69/1 (آغازگر (ACTG)4) متغير بود. متوسط ضريب تنوع ژنتيکي ني و شاخص شانون در کل جمعيت به ترتيب 24/0 و 38/0 به دست آمد. ضريب تنوع ني براي جمعيت هاي مبداء ايکاردا، ترکيه و ايران به ترتيب 27/0، 2/0 و 2/0 و شاخص شانون براي اين جمعيت ها به ترتيب 44/0، 32/0 و 3/0 به دست آمد. تجزيه واريانس مولکولي تفاوت ميان جمعيت ها را معني دار نشان داد. ولي واريانس بين جمعيت ها تنها ده درصد کل واريانس بين ژنوتيپ ها را به خود اختصاص داد. تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها را به چهار گروه تقسيم کرد. نتايج تجزيه خوشه اي نيز مويد گستردگي تنوع درون جمعيت ها بود. تجزيه ساختار جمعيت با استفاده از نرم افزار STRUCTRE جمعيت را به چهار گروه با تعداد 14، 5، 8 و 4 ژنوتيپ براي هر گروه تقسيم کرد. تعداد 51 ژنوتيپ باقي مانده نيز به عنوان ژنوتيپ هاي مخلوط در نظر گرفته شدند. اين پژوهش نشان داد که تنوع ژنتيکي مطلوبي ميان ژنوتيپ هاي نخود کابلي مورد مطالعه در اين تحقيق وجود دارد که مي تواند در برنامه هاي به نژادي مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لری نژاد، م.، و مهیجی، م.، و عبدالشاهی، ر.، و کاظمی پور، ع.، و صادق زاده اهری، د. (1397). ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ISSR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 10(2 ), 109-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497773Vancouver : کپی

لری نژاد مهدیه، مهیجی مهدی، عبدالشاهی روح اله، کاظمی پور علی، صادق زاده اهری داوود. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ISSR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. 1397 [cited 2022May26];10(2 ):109-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497773IEEE : کپی

لری نژاد، م.، مهیجی، م.، عبدالشاهی، ر.، کاظمی پور، ع.، صادق زاده اهری، د.، 1397. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ISSR. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, [online] 10(2 ), pp.109-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497773. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی