برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1398 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 50 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي ترکيبات شيميايي، فعاليت آنتي اکسيداني، ميزان فنل و ارزيابي اثر مهارکنندگي و کشندگي اسانس زنجبيل بر تعدادي از سويه هاي ميکروبي بيماريزا در شرايط برون تني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم مهندسي صنايع غذايي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
چکیده: 
زمينه و هدف زنجبيل (زنجفيل)، از زمان هاي قديم در ايران، چين و هند به عنوان دارو و ادويه مورد استفاده بوده است. امروزه، زنجبيل در بسياري از مواد غذايي، نوشيدني ها و مواد دارويي مصرف مي شود. اين مطالعه با هدف ارزيابي فعاليت ضدباکتريايي و ضدقارچي اسانس زنجبيل بر تعدادي از سويه هاي بيماريزا و تعيين ترکيبات شيميايي، فنل کل و فعاليت آنتي اکسيداني اسانس زنجبيل با 2 و 2 دي فنيل-1-پيکريل هيدرازيل انجام شد. روش بررسي در اين مطالعه تجربي، شناسايي ترکيبات شيميايي موجود در اسانس زنجبيل و اندازه گيري کمي آن به کمک دستگاه هاي کروماتوگرافي گازي و کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي صورت گرفت. فعاليت ضدميکروبي با روش هاي مختلف کيفي و کمي (ديسک ديفيوژن آگار، حداقل غلظت مهارکنندگي و حداقل غلظت کشندگي) ارزيابي شد. فنل کل و فعاليت آنتي اکسيداني اسانس زنجبيل به روش رنگ سنجي سيور-دالي و کاهش ظرفيت راديکالي تعيين گرديد. داده ها با استفاده از آزمون يک طرفه و توکي آناليز شدند. يافته ها در اين مطالعه، بيشترين و کمترين قطر هاله بازدارندگي در غلظت 100 ميلي گرم برميلي ليتر بر کانديدا آلبيکنس و سالمونلا تيفي مشاهده شد. حداقل غلظت مهارکنندگي اسانس زنجبيل براي سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا، سالمونلا تيفي، اشرشياکلي، استافيلوکوکوس اورئوس، ليستريا اينوکوا، باسيلوس سرئوس، کانديدا آلبيکنس و آسپرژيلوس نايجر به ترتيب برابر با 50، 50، 25، 25/6، 5/12، 5/12، 25/6 و 25/6 ميلي گرم برميلي ليتر به دست آمد. حداقل غلظت کشندگي اسانس، بالاتر از حداقل غلظت مهارکنندگي بود. Zingiberene با 48/29%، ترکيب اصلي اسانس زنجبيل بود و فعاليت آنتي اکسيداني (IC50) و فنل کل اسانس زنجبيل به ترتيب: 45/93 ميکروگرم برميلي ليتر و 65/76 ميلي گرم گاليک اسيد برآورد شد. نتيجه گيري نتايج اين مطالعه نشان داد اسانس زنجبيل بر باکتري هاي گرم مثبت نسبت به باکتري هاي گرم منفي، موثرتر است؛ بنابراين آزمايش هاي باليني براي تحقيقات آتي پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طباطبایی یزدی، ف.، و فلاحی، ف.، و علیزاده بهبهانی، ب.، و وسیعی، ع.، و مرتضوی، س. (1398). شناسایی ترکیبات شیمیایی, فعالیت آنتی اکسیدانی, میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 13(3 ), 50-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497630Vancouver : کپی

طباطبایی یزدی فریده، فلاحی فرشته، علیزاده بهبهانی بهروز، وسیعی علیرضا، مرتضوی سیدعلی. شناسایی ترکیبات شیمیایی, فعالیت آنتی اکسیدانی, میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1398 [cited 2021September24];13(3 ):50-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497630IEEE : کپی

طباطبایی یزدی، ف.، فلاحی، ف.، علیزاده بهبهانی، ب.، وسیعی، ع.، مرتضوی، س.، 1398. شناسایی ترکیبات شیمیایی, فعالیت آنتی اکسیدانی, میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 13(3 ), pp.50-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497630. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی