برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1384 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 27 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تب بر نقش آلبومين سرم انساني در تامين فشار اسمزي خون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده پزشکی
 
چکیده: 
مقدمه: آلبومين سرم انساني (HSA) پروتئيني است تك زنجيره اي با 585 اسيد آمينه و وزن مولكولي 67.5 kD مي باشد كه نقش مهمي در حمل اسيدهاي چرب، داروها، هورمون ها و كاتيون هاي مختلف در خون به عهده دارد. HSA به تنهايي 30% و با كمك كاتيون هاي همراه آن تا 80% فشار اسمزي خون را تامين مي كند. در اين مطالعه به منظور بررسي اثر تب در تامين فشار اسمزي خون توسط آلبومين بر همكنش آلبومين، ماده فعال سطحي در دماهاي مورد نظر مطالعه شد.مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي تغيير فاز آلبومين سرم انساني در دماهاي 35ºc و 45ºc در بافر فسفات 10mM و pH=7 در حضور غلظت هاي مختلف سديم دودسيل سولفات (SDS) از طريق اسپكتروسكوپي مطالعه شد. محاسبات انجام شده بر اساس روابط فيزيكي شيميايي موجود در منابع ذكر شده انجام گرفت. هر آزمايش سه بار تكرار و ميانگين آن گزارش شد.يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد كه آلبومين در دماهاي 35ºc و 45ºc در مجاورت SDS طي سه مرحله (I تا III) تغيير فاز مي دهد كه مرحله III تغيير فاز در هر دو دما از نظر ترموديناميكي داراي پايداري يكساني مي باشد. اما مرحله I و II تغيير فاز براي دماهاي 35ºc و 45ºc داراي پايداري متفاوتي مي باشد. نتيجه گيري نهايي: برهمكنش HSA-SDS در 35ºc و 45ºc ناشي از برهمكنش هاي الكترواستاتيكي است زيرا مراحل I و II تغيير فاز در ناحيه برهمكنش هاي الكترواستاتيكي واقع شده است و ساختار HSA در 45ºc به علت تضعيف برهمكنش هاي الكترواستاتيكي ناپايدارتر از 35ºc است. بنابراين در حالت تب (افزايش دماي بدن از 37ºc به 42ºc) چگالي بار سطحي آلبومين و نقش آن در تامين فشار اسمزي كاهش مي يابد و با افزايش ميزان ادرار نقش مهمي را در كاهش دماي بدن بر عهده مي گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهدوی، س.، و مصطفوی، م.، و رضایی طاویرانی، م.، و ساکی، ک.، و مقدم نیا، س.، و حسن پور، ص.، و صالحی، ل.، و رنجبر، ب.، و پورخوشبخت، ی. (1384). تاثیر تب بر نقش آلبومین سرم انسانی در تامین فشار اسمزی خون . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 13(3), 27-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49749Vancouver : کپی

مهدوی سیدمحمد، مصطفوی مهرناز، رضایی طاویرانی مصطفی، ساکی کوروش، مقدم نیا سیدحسن، حسن پور صغری، صالحی لیلا، رنجبر بیژن، پورخوشبخت یوسف. تاثیر تب بر نقش آلبومین سرم انسانی در تامین فشار اسمزی خون . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1384 [cited 2021December05];13(3):27-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49749IEEE : کپی

مهدوی، س.، مصطفوی، م.، رضایی طاویرانی، م.، ساکی، ک.، مقدم نیا، س.، حسن پور، ص.، صالحی، ل.، رنجبر، ب.، پورخوشبخت، ی.، 1384. تاثیر تب بر نقش آلبومین سرم انسانی در تامین فشار اسمزی خون . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 13(3), pp.27-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49749. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 377 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی