برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1384 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 40 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر در باروري با روش تجزيه و تحليل مسيري در استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
چکیده: 
مقدمه: در شرايط كنوني به علت ارتقا وضعيت بهداشتي و كاهش مرگ و مير بر اثر بيماري هاي واگيردار، جمعيت كشور رو به افزايش است. ولي رشد منابع غذايي، اقتصادي، فرهنگي و... متناسب با رشد جمعيت نمي باشد، لذا باروري به عنوان مهمترين عامل ازدياد جمعيت نقش بنيادي را ايفا مي كند و با توجه به اينكه تابعي از عوامل اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي مي باشد اگر بتوانيم ارتباط معني داري بين بعضي از اين عوامل و باروري بيابيم، مي توان با اعمال نفوذ بر اين عوامل چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم تاثير آنها را به صورت مطلوب و دلخواه تغيير داده و از اين راه آنها را كنترل نماييم. لذا مي توان با توسل به آنها در برنامه ريزي هاي صحيح باروري كشور اقدام نمود.مواد و روش ها: داده هاي اين مطالعه در سال 79 به وسيله پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش مشخصات دموگرافيك، اطلاعات باروري و بخش تنظيم خانواده جمع آوري شد. نوع مطالعه توصيفي- تحليلي است و نمونه گيري به روش دو مرحله اي تصادفي انجام شد. با توجه به اينكه بيشتر از 15 درصد خانوارها بيش از 6 فرزند دارند لذا نمونه اي به حجم 1343 خانوار براي اعتماد 95 درصد و دقت كمتراز 2 درصد پاسخگوي بررسي مي باشد. در مطالعه تعداد 1137 زن مورد بررسي قرار گرفتند. از بين فاكتورهاي موثر بر باروري سن مادر، سواد مادر، تعداد سال هاي زناشوئي، سن هنگام ازدواج مادر و سن اوليه حاملگي انتخاب و به وسيله روش آناليز مسيري اثر علتي (اثر مستقيم و غير مستقيم) و اثرات غير علتي محاسبه گرديد. كليه ضرايب اثر محاسبه شده از نظر آماري با صفر اختلاف معني دار آماري داشتند (P<0.01).يافته هاي پژوهش: از بين متغيرهاي مورد بررسي، تعداد سال هاي زناشويي داراي بيشترين ضريب اثر مستقيم مثبت بر باروري بود (0.428)، بعد از آن سن مادر بيشترين تاثير مستقيم را داشت (0.203). سواد مادر به عنوان موثرترين عامل مستقيم منفي بر باروري است (-0.182). از بين فاكتورهايي كه اثر غير مستقيم را بر باروري داشتند سن مادر با 0.427، و سواد مادر با 0.153 بود. ضريب اثر مستقيم سواد مادر بر باروري 0.2- بوده و ضريب اثر علتي آن 0.335- بود.نتيجه گيري نهايي: از آن جايي كه كنترل باروري امري دشوار مي باشد با روش آناليز مسيري مي توان در صورتي كه امكان كنترل همه متغيرها نباشد توجه بيشتر را بر روي متغيرهايي معطوف كرد كه نسبت به ساير متغيرها بيشترين اثر را در باروري دارند و در اين مطالعه سواد مادر و تعداد سال هاي زناشويي سهم بيشتري را در باروري و تغييرات آن به عهده داشتند. با توجه به مقدار R2 در مرحله آخر (0.691)، مدل به دست‌ آمده را مي توان يك مدل نسبتا خوب در پيش بيني وكنترل به حساب آورد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمانی، ا.، و محمودی، م.، و رحیمی، ع. (1384). بررسی عوامل موثر در باروری با روش تجزیه و تحلیل مسیری در استان مازندران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 13(4), 40-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49741Vancouver : کپی

سلیمانی اکرم، محمودی محمود، رحیمی عباس. بررسی عوامل موثر در باروری با روش تجزیه و تحلیل مسیری در استان مازندران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1384 [cited 2021December08];13(4):40-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49741IEEE : کپی

سلیمانی، ا.، محمودی، م.، رحیمی، ع.، 1384. بررسی عوامل موثر در باروری با روش تجزیه و تحلیل مسیری در استان مازندران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 13(4), pp.40-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49741. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی