نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل مؤثر بر ترس از هيپوگليسمي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاري مراقبت ويژه، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران
 
چکیده: 
زمينه ديابت عوارض گوناگوني دارد که ترس از هيپوگليسمي يکي از آن است که با علائم شديدي مانند اضطراب، مشکلات رواني اجتماعي و کنترل ضعيف متابوليکي همراه است. هدف مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بر ترس از هيپوگليسمي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد. مواد و روش ها مطالعه توصيفي تحليلي حاضر روي 360 بيمار ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به بيمارستان ولايت قزوين در سال 1396 انجام گرفت. نمونه هاي واجد شرايط به صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه چک ليست اطلاعات جمعيت شناختي و پرسش نامه 18 سؤالي ترس از هيپوگليسمي بود. براي سنجش ترس از هپوگليسمي، از مقياس Hypoglycemia Fear Survey-II استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از آزمون هاي توصيفي و تي، تحليل واريانس يک طرفه، همبستگي پيرسون و رگرسيون انجام شد. يافته ها ميانگين± انحراف معيار سني بيماران 14/3± 58/5 سال و اکثرشان زن (65/3 درصد) بودند. ميانگين نمره ترس از هيپوگليسمي 8/6± 22/07 بود. ميانگين نمره ترس از هيپوگليسمي در سطوح متغيرهاي جنسيت (P=0/002)، نوع درمان (P<0/001)، وضعيت اشتغال (P=0/05) و وضعيت تحصيل (P=0/05) معنادار بود. همچنين، در تحليل رگرسيوني تک متغيره، متغيرهاي نوع درمان(P<0/001)، عوارض بلندمدت (P=0/002) و جنسيت (P=0/002) و در مدل رگرسيوني چندمتغيره، نوع درمان با ترس از هيپوگليسمي در ارتباط بود (P<0/001). نتيجه گيري نتايج اين مطالعه نشان داد مؤثرين عامل در ترس از هيپوگليسمي روش درمان است. استفاده از انسولين براي درمان ديابت به طور قوي بر ترس از هيپوگليسمي تأثير داشت که شايد آموزش هاي مناسب پيرامون نحوه ترزيق و پايش انسولين بتواند ترس از هيپوگليسمي بيماران را کاهش دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یکه فلاح، ل.، و طالبی، ف.، و قربانی، ا.، و مافی، م. (1398). عوامل مؤثر بر ترس از هیپوگلیسمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, 23(2 (پیاپی 103) ), 104-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497304Vancouver : کپی

یکه فلاح لیلی، طالبی فرزانه، قربانی اعظم، مافی مریم. عوامل مؤثر بر ترس از هیپوگلیسمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1398 [cited 2022May17];23(2 (پیاپی 103) ):104-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497304IEEE : کپی

یکه فلاح، ل.، طالبی، ف.، قربانی، ا.، مافی، م.، 1398. عوامل مؤثر بر ترس از هیپوگلیسمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, [online] 23(2 (پیاپی 103) ), pp.104-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=497304. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 211 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی