برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي تاثير ميزان روي پلاسماي خانم هاي باردار بر بروز پارگي زودرس كيسه آب حاملگي ترم و پره ترم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری مامایی بویه گرگان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: عنصر روي جهت رشد و تكامل انسان ضروري بوده و در باروري انسان نيز اهميت بسزايي دارد. برخي تحقيقات نشان داده است كه مقادير پايين روي پلاسما ممكن است در پارگي زودرس كيسه آب جنين نيز نقش داشته باشد لذا تحقيق حاضر با هدف ارزيابي ارتباط پارگي زودرس كيسه آب در حاملگي هاي ترم و پره ترم با سطح روي سرم خون مادران باردار انجام گرديد.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع مورد شاهدي بود و پس از تعيين حجم نمونه طي محاسبات آماري نمونه خون 120 خانم باردار مورد بررسي قرار گرفت كه 60 نفر مبتلا به پارگي كيسه آب (گروه مورد) و 60 نفر مادر باردار با كيسه آب سالم (گروه شاهد) بودند كه از هر گروه 30 نفر با حاملگي ترم و 30 نفر با حاملگي پره ترم در نظر گرفته شده بودند. روش نمونه گيري، آسان بود. پس از جدا سازي پلاسماي خون، ميزان روي موجود با استفاده از روش اسپكترومتري اندازه گيري شد. جمع آوري داده ها با توجه به پرسشنامه موجود در طي مصاحبه و چك ليست كه با نتايج آزمايشگاه مشخص مي گرديد تكميل و پس از جمع آوري اطلاعات، داده ها توسط نرم افزار
SPSS.10 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و براي توصيف اطلاعات از شاخصهاي مركزي، پراكندگي، نسبت و براي تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري t، مجذور كاي، محاسبه CI و OR استفاده شد و سطح معني داري آزمون ها كمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان روي پلاسماي مادران مبتلا به پارگي كيسه آب بطور قابل توجهي كمتر از گروه شاهد بود (
p<0.05) و بين گروه ترم و پره ترم از نظر ميزان روي پلاسما در هر گروه اختلاف آماري معني داري ديده نشد (p<0.05) اما بين تحصيلات و ميزان روي پلاسما ارتباط مستقيمي ديده شد (p<0.05).
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر بين كاهش ميزان روي پلاسما و بروز پارگي زودرس كيسه آب ارتباط وجود داشت اما در زمينه لزوم مكمل درماني روي در دوران بارداري تحقيقات گسترده تري نياز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 557
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی