برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فرآيند مستند سازي مدارك پزشكي پرونده هاي باليني توسط پزشكان در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، 1380

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به اهميت رعايت اصول مستند سازي پرونده هاي باليني و استفاده هاي آموزشي، درماني، تحقيقاتي، قانوني و آماري از آنها، ثبت صحيح، كامل و به موقع مي تواند نقش اساسي در توليد داده هاي مورد نياز اين گونه پژوهش ها ايفا نمايد. مطالعه حاضر به منظور بررسي فرآيند مستند سازي پروانده هاي باليني توسط پزشكان در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل انجام شده است.
روش كار: در اين تحقيق 370 پرونده باليني از بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل شامل هشت بيمارستان مورد بررسي قرار گرفت. در هر بيمارستان از بين پرونده هاي بستري، مناسب با موارد بستري در طي يك سال نمونه هايي به طور تصادفي انتخاب گرديد. سپس بر اساس برگ پذيرش و خلاصه ترخيص پرونده هاي انتخاب شده، چك ليست مورد نظر تكميل گرديد. اطلاعات مورد بررسي شامل اطلاعات تشخيصي، درماني، جراحي، ‌عامل حادثه، وضعيت هنگام ترخيص، توصيه هاي پس از ترخيص و علل فوت بودند كه به صورت ثبت شده يا نشده در چك ليست مشخص گرديد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS و با استفاده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه در 71.9% موارد تشخيص اوليه، 58.9% تشخيص حين درمان، 60.8% تشخيص نهايي و 52% اقدامات درماني و جراحي در پرونده هاي مورد مطالعه ثبت شده بود. با وجود اين که حداقل 12.7% بيماران به علت حوادث، آسيب ها و مسموميت ها بستري شده بودند. فقط در 8.5% از پرونده ها عامل حادثه ثبت شده بود. در 68% از پرونده ها وضعيت هنگام ترخيص و در 76.3% از پرونده ها توصيه هاي پس از ترخيص ثبت نشده بود. با توجه به اين كه فقط 3.5% از پرونده هاي مورد مطالعه مربوط به بيماران فوتي بود. ولي فقط در 31% موارد علت اصلي و 8% علت زمينه اي فوت ثبت شده بود. در 52.4% پرونده ها اصول صحيح تشخيص نويسي توسط پزشكان رعايت نشده بود.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد كه فرآيند مستند سازي پرونده هاي پزشكي توسط پزشكان، به عنوان اصلي ترين گروه هاي ارايه كننده مراقبت هاي بهداشتي درماني، به طور ناقص انجام مي شود. اين امر علاوه بر از دست دادن اطلاعات بيماران بستري مي تواند اثرات سوء در فرآيند درماني بيماران داشته باشد، بنابراين توجه بيشتر مسوولين، پزشكان و كارشناسان مدارك پزشكي به اين امر ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 410
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی