برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 60 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير افزايش جريان خون بر ميزان كفايت دياليز بيماران همودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، خیابان شریعتی، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: عدم كفايت دياليز يكي از عوامل تعيين كننده ناتواني و مرگ و مير در بيماران دياليزي مي باشد. بالا بردن كفايت دياليز در بهبود پيش آگهي بيماران دياليزي بسيار موثر است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير افزايش جريان خون بر روي كفايت دياليز بيماران تحت همودياليز مي باشد.روش بررسي: اين مطالعه از نوع مداخله اي قبل و بعد است که در آن 42 بيماري كه در طول مدت مطالعه تحت همودياليز در بيمارستان اکباتان همدان قرار داشتند مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي لازم شامل وزن بيمار قبل و بعد از دياليز، اولترافيلتراسيون دستگاه، اوره در خون قبل و بعد از دياليز، مدت زمان دياليز، ضريب كليرانس فيلتر، سرعت جريان محلول دياليز، از بيماران جمع آوري و در يك برگ چك ليست ثبت گرديد، سپس بيمار به دستگاه وصل و يك نمونه خون در هر دو مرحله از ست شرياني قبل از دياليزور گرفته شد و پس از تهيه نمونه خون دور پمپ ماشين در جلسه اول همودياليز بر روي 200 ميلي ليتر در دقيقه و در جلسه بعدي بر روي 250 ميلي ليتر در دقيقه تنظيم گرديد. در طي انجام همودياليز وضعيت هموديناميك، علايم باليني بيمار به دقت تحت كنترل قرار گرفت. پس از پايان همودياليز و قبل از جدا سازي بيمار از دستگاه مجددا يك نمونه خون از ست شرياني قبل از دياليزور تهيه شد (جمعا 4 نمونه خون براي هر بيمار). نمونه خون براي بررسي اوره به آزمايشگاه فرستاده شد تا توسط يك نفر و با يك دستگاه مورد بررسي قرار گيرد. پس از دريافت نتايج آزمايش خون و وزن بيماران، هر يك از نتايج را در فرمول استاندارد قرار داده تا بدين طريق ميزان كفايت دياليز تعيين گردد و سپس به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از تست آماري t زوج استفاده شد.يافته ها: ميانگين KT/V (K=Clearance dialyzer, T=Time, V=Volume of distribation of urea) بيماران با دور پمپ 200 و 250 به ترتيب 0.335 0.943± و 0.456 1.195± و ميانگين URR (Urea Reduction Ratio) با دور پمپ 200، 13.6 53.3± و دور پمپ 250، 10.74 60.178± به دست آمد. نتـايج به دست آمده نشان داد که بين دو گروه از نظر کفايت دياليز اختلاف معني دار آماري وجود دارد (p<0.05).نتيجه گيري: افزايش جريان خون به ميزان 25% نسبت به جريان خون قبلي در دستيابي به يك دياليز كافي موثر است. 
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برزو، س.، و غلیاف، م.، و امینی، ر.، و ترکمان، ب. (1385). بررسی تاثیر افزایش جریان خون بر میزان کفایت دیالیز بیماران همودیالیز. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 8(2), 60-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49692Vancouver : کپی

برزو سیدرضا، غلیاف محمود، امینی رویا، ترکمان بیتا. بررسی تاثیر افزایش جریان خون بر میزان کفایت دیالیز بیماران همودیالیز. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1385 [cited 2022January19];8(2):60-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49692IEEE : کپی

برزو، س.، غلیاف، م.، امینی، ر.، ترکمان، ب.، 1385. بررسی تاثیر افزایش جریان خون بر میزان کفایت دیالیز بیماران همودیالیز. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 8(2), pp.60-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49692. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 493 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی