برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 52 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش تغذيه بر آگاهي، نگرش و عملكرد بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 در شهرستان اليگودرز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خرم آباد، بلوار 60 متری، بلوار برق، جنب اداره دخانیات، معاونت غذا و دارو
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مراقبت هاي پزشکي - تغذيه اي در بيماران مبتلا به ديابت از بروز و پيشرفت عوارض جلوگيري مي کند. يافته هاي متناقضي در زمينه تاثير آگاهي بر بهبود کنترل متابوليک بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 وجود دارد. اين بررسي با هدف تعيين تاثير آموزش تغذيه بر آگاهي، نگرش و عملکرد مبتلايان به ديابت نوع 1 انجام شد.
روش بررسي: در يک مطالعه مداخله اي قبل و بعد کليه بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 شهرستان اليگودرز (30 نفر) مورد بررسي قرار گرفتند. در شروع مطالعه فراسنج هاي بيوشيميايي با روش هاي استاندارد اندازه گيري و پرسشنامه KAP (Knowledge Attitude Practices) سپس ياد آمد خوراک سه روزه، تکميل گرديد. بيماران به مدت 12 ساعت در زمينه کليات بيماري ديابت، عوارض آن، نحوه پيشگيري و مراقبت هاي لازم جهت به تاخير انداختن عوارض و تغذيه در بيماري ديابت و جانشين هاي مواد غذايي آموزش ديدند و سه ماه بعد از آموزش مجددا فراسنج هاي بيوشيميايي اندازه گيري و پرسشنامه KAP و يادآمد خوراک تکميل شد و داده هاي قبل و بعد از آموزش مقايسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و Nuatritionist3 و آزمون هاي آماري t مزدوج و مک نمار تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که آموزش، تغيير معني داري در ميانگين وزن، نمايه توده بدني (BMI)، فشارخون سيستوليک و دياستوليک، ميزان مصرف انرژي و درشت مغذي ها ايجاد نکرد (p>0.05)، ولي باعث کاهش معني داري در ميزان قند خون ناشتا، کلسترول تام، درصد هموگلوبين گليکوزيله (HbAlcLDL (Low Density Lipoprotein) سرم و تعداد دفعات هيپوگليسمي در هفته گرديد (p<0.001). نمره آگاهي از 3.9±14.2 به 2.6±21.9 و نمره عملکرد از 5.8±17.2 به 4.5±26.9 افزايش يافت (p<0.001). آزمون مک نمار تغيير معني داري در نگرش افراد بعد از مداخله را نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: آموزش تغذيه موجب افزايش سطح آگاهي، نگرش و عملکرد و هم چنين تغييراتي در فراسنج هاي بيوشيميايي در جهت بهبود کنترل متابوليک در بيماران ديابتي گرديد. بنابراين آموزش تغذيه در کنار انسولين درماني از عوامل مهم در کنترل بيماري ديابت نوع 1 مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 276
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی