نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1398 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 145 تا صفحه 151 .
 
عنوان مقاله: 

کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بين سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات مدلساز ي بيمار يهاي غيرواگير، گروه اپيدميولوژ ي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
 
چکیده: 
هدف: به موازات افزايش طول عمر و اميد زندگي افراد، مسئله مهم چگونگي گذراندن عمر و کيفيت زندگي مي باشد. با توجه به افزايش روز افزون جمعيت سالمندي، بررسي سلامت اجتماعي، جسمي و روحي افراد که مرتبط با کيفيت زندگي آنان است، امري ضروري مي باشد. در اين راستا مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت کيفيت زندگي سالمندان استان همدان انجام شد. ابزار و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي در سال 1396 بروي 238 نفر از سالمندان استان همدان که به روش نمونه-گيري طبقه بندي شده تصادفي انتخاب شده بودند؛ انجام شد. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد SF-36 استفاده گرديد. يافته ها: با توجه به يافته ها اکثريت نمونه تحت مطالعه را زنان سالمند (61 درصد)، سالمندان بدون سواد خواندن و نوشتن (63 درصد) و سالمندان همسردار (63 درصد) تشکيل مي دادند. بالاترين ميانگين کيفيت زندگي در بعد جسماني و در زير مقياس درد (29/21± 86/70) و کمترين ميانگين در زير مقياس سلامت عمومي بعد جسماني (29/10± 81/24) گزارش شد. نمره کيفيت زندگي در زير مقياسهاي بعد سلامت جسماني و رواني در مردان بالاتر از زنان بدست آمد که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (p<0/05). همچنين در زير مقياسهاي بعد سلامت جسماني و رواني ميانگين نمره کيفيت زندگي در افراد متاهل بالاتر بود (05/0P <). نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن نمره کيفيت زندگي در زير مقياس سلامت عمومي سالمندان در مطالعه حاضر، بازنگري در مراقبت هاي بهداشتي و درماني سالمندان در قالب برنامه خدمات نوين نظام سلامت کشور ضروري به نظر مي رسد. همچنين توصيه مي شود در تدوين سند ملي توسعه سالمندي کشور با توجه به پايين تر بودن کيفيت زندگي زنان و سالمندان تنها، برنامه-ريزي هاي ويژه اي براي اين گروه ها صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چراغی، پ.، و اسکندری، ز.، و بزرگمهر، ش.، و زنجری، ن.، و چراغی، ز. (1398). کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین سالمندان. آموزش و سلامت جامعه, 6(3 ), 145-151. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496454Vancouver : کپی

چراغی پروین، اسکندری زهرا، بزرگمهر شیوا، زنجری نسیبه، چراغی زهرا. کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین سالمندان. آموزش و سلامت جامعه. 1398 [cited 2022August13];6(3 ):145-151. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496454IEEE : کپی

چراغی، پ.، اسکندری، ز.، بزرگمهر، ش.، زنجری، ن.، چراغی، ز.، 1398. کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین سالمندان. آموزش و سلامت جامعه, [online] 6(3 ), pp.145-151. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496454. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 320 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی