برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1398 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 223 تا صفحه 229 .
 
عنوان مقاله: 

وضعيت سلامت معنوي و ارتباط آن با خصوصيات جمعيت شناختي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقيقات مديريت و عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
 
چکیده: 
اهداف: سلامت معنوي يکي از جنبه هاي مهم سلامتي است که بخش مهمي از زندگي انسان را تشکيل مي دهد. هدف از مطالعه حاضر، تعيين وضعيت سلامت معنوي و ارتباط آن با وضعيت جمعيت شناختي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي مشهد بود. ابزار و روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي از نوع مقطعي روي 256 دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1397 انجام شد. نمونه هاي پژوهش به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه هاي جمعيت شناختي و سلامت معنوي اليسون و پالوتزين استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از آزمون هاي من ويتني، کروسکال واليس و ضريب همبستگي اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: از بين افراد شرکت کننده در مطالعه 84. 0% (215 نفر) داراي سلامت معنوي متوسط بودند. بين جنسيت با بعد سلامت مذهبي (0. 002=P) و نمره کل سلامت معنوي (0. 014=P) ارتباط آماري معني داري مشاهده شد. همچنين بين متغيرهاي وضعيت شغلي دانشجويان و مقطع و رشته تحصيلي با ابعاد سلامت مذهبي، سلامت وجودي و نمره کل سلامت معنوي ارتباط آماري معني داري وجود داشت (0. 01>P). همچنين بين ابعاد سلامت مذهبي، سلامت وجودي و سلامت معنوي همبستگي معني داري مشاهده شد (0. 001>P). نتيجه گيري: تنها تعداد کمي از دانشجويان از سطح سلامت معنوي بالايي برخوردارند و اکثريت افراد داراي سطح متوسطي از سلامت معنوي هستند. بين جنسيت، وضعيت شغلي و مقطع و رشته تحصيلي دانشجويان با سطح سلامت معنوي آنها رابطه وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، ع.، و واحدیان شاهرودی، م. (1398). وضعیت سلامت معنوی و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آموزش و سلامت جامعه, 6(4 ), 223-229. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496442Vancouver : کپی

جعفری علیرضا، واحدیان شاهرودی محمد. وضعیت سلامت معنوی و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آموزش و سلامت جامعه. 1398 [cited 2021September21];6(4 ):223-229. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496442IEEE : کپی

جعفری، ع.، واحدیان شاهرودی، م.، 1398. وضعیت سلامت معنوی و ارتباط آن با خصوصیات جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آموزش و سلامت جامعه, [online] 6(4 ), pp.223-229. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496442. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی