برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  25 , شماره  5 ; از صفحه 265 تا صفحه 280 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير گوگرد بر برخي از خصوصيات شيميايي خاک و غلظت عناصر غذايي در دانه گندم (Triticum astivum L. )

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقيقات خاک و آب، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در خاک هاي آهکي ايران به علت pH بالا، عناصر غذايي از حلاليت اندکي برخوردار بوده و جذب آنها توسط گياهان با مشکل مواجه است. براي رفع اين مشکلات و براي دستيابي به عملکرد مطلوب در چنين خاک هايي ناگزير به استفاده ازگوگرد به عنوان يک ماده اصلاحي براي کاهش موضعي pH خاک و افزايش حلاليت عناصر غذايي مي باشد. هدف از اجراي اين تحقيق بررسي اثر گوگرد همراه با باکتري تيوباسيلوس بر تغييرات pH، هدايت الکتريکي، فسفر، گوگرد، روي و آهن قابل استفاده در خاک هاي زير کشت گندم و غلظت عناصر غذايي در دانه آن در چهار منطقه از خاک هاي اين استان با گوگرد قابل جذب متفاوت بود. مواد و روش ها: آزمايشي شامل چهار تيمار مصرف گوگرد (500، 250، 0 و1000 کيلوگرم بر هکتار)، در سه تکرار و در قالب طرح بلوک-هاي کامل تصادفي، در چهار مزرعه با مقدار گوگرد قابل جذب متفاوت ( 7، 13، 18و 27 ميلي گرم برکيلوگرم خاک)، در مناطق مختلف استان کرمانشاه (چغانرگس، ماهيدشت، نجف آباد و قمشه) و در سال زراعي 95-1394، اجرا شد. قبل از کاشت، خصوصيات شيميايي و فيزيکي خاک هاي مورد آزمايش با روش هاي استاندارد آناليز گرديد. گندم در کرت هاي آزمايشي کشت شد و نمونه برداري از خاک در دو مرحله از رشد گندم (پنجه زني و ساقه رفتن) و پس از برداشت براي اندازه گيري خصوصيات شيميايي خاک و نسبت به برآورد عملکرد گندم و اندازه گيري عناصر غذايي در دانه آن با روش هاي متداول اقدام گرديد يافته ها: نتايج نشان داد که در تمام خاک هاي مورد آزمايش، تأثير مقادير مختلف گوگرد همراه با باکتري تيو باسيلوس بر کاهش pH خاک، افزايش هدايت الکتريکي، فسفر، گوگرد، آهن و روي قابل استفاده خاک در مرحله پنجه زني، ساقه رفتن و پس از برداشت گندم در مقايسه با تيمار شاهد در مزارع چغانرگس، ماهيدشت اختلاف معني داري در سطح يک در صد (p<0. 01) و در نجف آباد و قمشه در سطح پنج در-صد (p<0. 05) وجود داشت. کم ترين مقدار pH خاک و بيش ترين مقدار خصوصيات اندازه گيري شده در تمام مزارع آزمايشي با مصرف 1000 کيلوگرم گوگرد بر هکتار و در مرحله ساقه رفتن شاهده شد. پس از برداشت محصول، به علت ظرفيت بافري، pH خاک و عناصر غذايي، نسبت به مرحله ساقه رفتن کاهش ياقتند. هم چنين با مصرف گوگرد مقدار غلظت عناصر غذايي به طور معني داري در دانه گندم در هر چهار مزرعه افزايش و بيش ترين غلظت اين عناصر با مصرف 1000 کيلوگرم گوگرد بر هکتار گوگرد بود. نتيجه گيري: تأثير گوگرد همراه با باکتري هاي تيوباسيلوس بر خصوصيات شيميايي خاک و مقدار غلظت عناصر غذايي در دانه گندم اميدوارکننده بود و اين بيانگر پتانسيل خوب آن براي کاربرد در بخش کشاورزي مي باشد و هرخاک آهکي داراي پتانسيل خاصي براي اکسيداسيون گوگرد است که وابسته به خصوصيات آن خاک مي باشد و تنها مقدار کربنات کلسيم معيار مناسبي براي کاربرد گوگرد براي افزايش حلاليت عناصر غذايي نمي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

داوودی، م.، و قادری، ج.، و خاوازی، ک. (1397). تاثیر گوگرد بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و غلظت عناصر غذایی در دانه گندم (Triticum astivum L. ). پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 25(5 ), 265-280. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496107Vancouver : کپی

داوودی محمدحسین، قادری جلال، خاوازی کاظم. تاثیر گوگرد بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و غلظت عناصر غذایی در دانه گندم (Triticum astivum L. ). پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1397 [cited 2021August02];25(5 ):265-280. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496107IEEE : کپی

داوودی، م.، قادری، ج.، خاوازی، ک.، 1397. تاثیر گوگرد بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و غلظت عناصر غذایی در دانه گندم (Triticum astivum L. ). پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 25(5 ), pp.265-280. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=496107. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی