برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  7 , شماره  27 ; از صفحه 51 تا صفحه 76 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر وقوع حوادث رانندگي در شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پژوهش حاضر به منظور شناسايي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر حوادث رانندگي در ميان شهروندان شهر تهران موردمطالعه قرار گرفته است؛ بنابراين پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گويي به اين سؤال برآمده که مهم ترين عامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر حوادث رانندگي کدام است؟ در ارتباط با موضوع پژوهش و چهارچوب نظري عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر حوادث رانندگي، متناسب با ديدگاه هاي تلفيقي کاکرهام و پير بودريو در حوزه ي جامعه شناسي فرهنگي به مطالعه ي مهم ترين عامل فرهنگي يعني سبک زندگي و مهم ترين عامل اجتماعي يعني پايگاه اجتماعي بر حوادث رانندگي در مدل نظري موردمطالعه قرار گرفته است. هدف اصلي پژوهش، شناسايي اثر پايگاه اقتصادي – اجتماعي و سبک زندگي بر حوادث رانندگي مي باشد. روش: روش انجام پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي بوده که با استفاده از روش توصيفي و تبييني به تجزيه وتحليل داده ها مي پردازد. مقدار آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي پژوهش يعني پايگاه اجتماعي، سبک زندگي و مؤلفه هاي سبک زندگي بالاي 70 درصد بوده است که بيانگر اعتبار و روايي بسيار مناسب براي متغيرهاي مفهومي پژوهش است. يافته ها و نتايج: نتايج آزمون دوجمله اي در ارتباط با اثر پايگاه اقتصادي – اجتماعي افراد بر حوادث رانندگي نشان مي دهد که سطح معني داري و خطاي زير 1 درصد و سطح اطمينان 99 درصد بيانگر تأثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي افراد بر حوادث رانندگي است. همچنين نتايج آزمون دوجمله اي در ارتباط با اثر سبک زندگي بر حوادث رانندگي نشان مي دهد که سطح معني داري بالاي 5 درصد بيانگر عدم تأثير سبک زندگي بر حوادث رانندگي است؛ بنابراين نتايج کلي پژوهش نشان مي دهد که عوامل اجتماعي و فرهنگي بر حوادث رانندگي اثر معناداري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیدعلی پور، س.، و حسنی آهنگر، ع. (1397). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وقوع حوادث رانندگی در شهر تهران. فصلنامه علمی راهور, 7(27 ), 51-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495825Vancouver : کپی

سیدعلی پور سیدخلیل، حسنی آهنگر عباس. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وقوع حوادث رانندگی در شهر تهران. فصلنامه علمی راهور. 1397 [cited 2021December09];7(27 ):51-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495825IEEE : کپی

سیدعلی پور، س.، حسنی آهنگر، ع.، 1397. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وقوع حوادث رانندگی در شهر تهران. فصلنامه علمی راهور, [online] 7(27 ), pp.51-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495825. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی