برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر تمرين استقامتي بر فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز و سوپراکسيد ديسموتاز بافت قلب موش هاي صحرايي سالم و ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
 
چکیده: 
مقدمه وضعيت آنتي اکسيداني بافت قلب در بيماري ديابت تغيير کرده و باعث افزايش آسيب اکسايشي غشاها و بافت قلب مي گردد. با توجه به نقش احتمالا مثبت تمرين ورزشي بر وضعيت آنتي اکسيداني، هدف از مطالعه حاضر، مقايسه اثر شش هفته تمرين استقامتي بر فعاليت آنزيم گلوتاتيون پراکسيداز و سوپراکسيد ديسموتاز بافت قلب موش هاي صحرايي نژاد ويستار سالم و ديابتي بود. مواد و روش ها 24 سر موش صحرايي نر بالغ، به طور تصادفي در 4 گروه 6 تايي قرار گرفتند: گروه ديابت تمرين (DT)، گروه ديابت کنترل (DC)، گروه سالم تمرين (HT) و گروه سالم کنترل (HC). حيوانات 6 هفته تمرين استقامتي با شدت متوسط به صورت فزاينده انجام دادند. 24 ساعت پس از آخرين جلسه تمرين، بافت قلب براي بررسي ميزان فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز و سوپراکسيد ديسموتاز استخراج گرديد. داده ها براساس آزمون تحليل واريانس يک طرفه آناليز شدند. يافته ها پس از 6 هفته تمرين استقامتي، بين تغييرات ميانگين غلظت گلوتاتيون پراکسيداز در گروه ديابت تمرين نسبت به گروه سالم کنترل و ديابت کنترل به ترتيب با سطح معناداري (007/0=p) و (017/0=p) تفاوت معناداري وجود داشت. همچنين ميانگين غلظت سوپراکسيد ديسموتاز در گروه ديابت تمرين نسبت به گروه ديابت کنترل با سطح معناداري (025/0=p) افزايش يافت. بحث و نتيجه گيري احتمالا ورزش استقامتي با شدت متوسط تاثير بسزايي بر سيستم آنتي اکسيداني بافت قلب موش هاي ديابتي دارد و مي تواند در پيشگيري از توسعه عوارض قلبي-عروقي ناشي از ديابت مفيد باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بلبلی، ل.، و خواجه لندی، م. (1398). مقایسه اثر تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بافت قلب موش های صحرایی سالم و دیابتی. یافته, 21(4 (پیاپی 82) ), 20-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495731Vancouver : کپی

بلبلی لطفعلی، خواجه لندی مژده. مقایسه اثر تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بافت قلب موش های صحرایی سالم و دیابتی. یافته. 1398 [cited 2021November29];21(4 (پیاپی 82) ):20-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495731IEEE : کپی

بلبلی، ل.، خواجه لندی، م.، 1398. مقایسه اثر تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بافت قلب موش های صحرایی سالم و دیابتی. یافته, [online] 21(4 (پیاپی 82) ), pp.20-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495731. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی