برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ارتباط بين ميزان چربي، پروتئين و نسبت چربي به پروتئين شير و نرخ آبستني 120 روزه در گاوهاي شيري هلشتاين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامايي و بيماري‏هاي توليدمثل دام، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه آزاد کرج، کرج، ايران
 
چکیده: 
در ليپوليز ناشي از بالانس منفي انرژي، ميزان چربي شير افزايش و ميزان پروتئين آن کاهش مي يابد و بدين ترتيب نسبت چربي به پروتئين افزايش پيدا مي کند. هدف مطالعه حاضر، استفاده از داده هاي موجود در هر رکورد شير مانند چربي، پروتئين و نسبت آن ها ، شمارش سلول هاي سوماتيک (somatic cell count; SCC) و نيز استفاده از سابقه گاوهاي شيري، جهت پيش بيني وضعيت آبستني 120 روزه پس از زايش بود. بنابراين، رکورد 1279رأس گاو هلشتاين يک شکم زا و چند شکم زا در روزهاي 30 و 60 شيردهي و نيز در حوالي زمان تلقيح جمع آوري شد. يافته ها نشان داد در ارزيابي آبستني تا روز 120 پس از زايش، ميزان چربي، پروتئين و نسبت آن ها (همگي برحسب درصد) در روز 30 شيردهي در گروه هاي غير آبستن و آبستن به ترتيب (2/1± 67/2، 04/1± 62/2 و 4/0± 01/1) و (16/1± 87/2، 95/0± 76/2 و 36/0± 03/1)، در روز 60 شيردهي به ترتيب (06/1± 87/2، 86/0± 7/2 و 35/0± 06/1) و (15/1± 97/2، 9/0± 73/2 و 36/0± 08/1) و در حوالي تلقيح به ترتيب (2/1± 62/2، 04/1± 53/2 و 4/0± 03/1) و (24/1± 8/2، 01/1± 63/2 و 5/0± 06/1) بود که اختلاف آماري آن ها در دو زمان معني دار برآورد شد (05/0>p). تأثير SCCدر روز 60 شيردهي بر نرخ آبستني 120روزه معني دار گزارش شد (023/0=p)، اما در آزمون رگرسيون لجستيک هيچ کدام از فاکتورهاي شير و SCC رابطه معني داري با آبستني 120روزه نداشتند. مدل آماري کاکس در بررسي رابطه فصول زايش (02/0=p)، تلقيح (00/0=p)، روزهاي شيردهي (001/0=p) و ميزان توليد شير (016/0=p) در دوره قبل با نرخ آبستني 120روزه نشان داد که تنها تعداد روزهاي شيردهي قبلي دام (985/0=Odds ratio، 021/0=p) و فصل تلقيح (5/7=Odds ratio، 040/0=p)در آبستني 120روزه تأثير دارند. نتايج اين مطالعه نشان داد که فاکتورهاي مربوط به شير شامل چربي، پروتئين و نسبت آن هابر نرخ آبستني 120روزه تأثير نداشته و استراتژي هاي مديريتي از جمله تعداد روزهاي شيردهي قبلي دام و فصل تلقيح بر آن تأثير معني دار دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سرانجام، ن.، و فرهودی مقدم، م.، و اکبری، ق.، و محمدصادق، م.، و فرزانه، ن. (1398). ارزیابی ارتباط بین میزان چربی, پروتئین و نسبت چربی به پروتئین شیر و نرخ آبستنی 120 روزه در گاوهای شیری هلشتاین. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), 13(3 (پیاپی 51) ), 291-303. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495685Vancouver : کپی

سرانجام نوید، فرهودی مقدم مهران، اکبری قاسم، محمدصادق مجید، فرزانه نیما. ارزیابی ارتباط بین میزان چربی, پروتئین و نسبت چربی به پروتئین شیر و نرخ آبستنی 120 روزه در گاوهای شیری هلشتاین. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز). 1398 [cited 2021October25];13(3 (پیاپی 51) ):291-303. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495685IEEE : کپی

سرانجام، ن.، فرهودی مقدم، م.، اکبری، ق.، محمدصادق، م.، فرزانه، ن.، 1398. ارزیابی ارتباط بین میزان چربی, پروتئین و نسبت چربی به پروتئین شیر و نرخ آبستنی 120 روزه در گاوهای شیری هلشتاین. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), [online] 13(3 (پیاپی 51) ), pp.291-303. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495685. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی