برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تغييرات عملکرد علوفه و برخي خصوصيات زراعي و فيزيولوژيک کوشيا، ارزن، سورگوم و ذرت علوفه اي تحت تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقيقات زراعي و باغي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي کرمان، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي، کرمان، ايران
 
چکیده: 
تعيين مناسب ترين گياه علوفه اي متحمل به خشکي در شرايط کم آبي استان کرمان با انجام آزمايشي به صورت اسپيلت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار طي دو سال (96-95) در ايستگاه تحقيقات کشاورزي جوپار کرمان بررسي شد. تنش خشکي، به عنوان عامل اصلي، در سه سطح مشتمل بر آبياري نرمال (آبياري بر اساس80 ميلي متر تبخير تجمعي از تشتک تبخير کلاس A)، تنش متوسط (آبياري بر اساس 130 ميلي متر تبخير تجمعي از تشتک تبخير کلاس A) و تنش شديد (آبياري بر اساس 180 ميلي متر تبخير تجمعي از تشتک تبخير کلاس A) و نوع گياه نظير کوشيا، ارزن مرواريدي، سورگوم و ذرت علوفه اي، به عنوان عامل فرعي، در نظر گرفته شدند. سورگوم در تمام سطوح تنش، بيشترين عملکرد را در مقايسه با سه گياه ديگر توليد نمود. اين گياه در شرايط آبياري نرمال به ترتيب با توليد 101241 کيلوگرم علوفه تر و 30181 کيلوگرم علوفه خشک در هکتار بيشترين عملکرد را به خود اختصاص داد. در تمام انواع گياهان مورد مطالعه با افزايش تنش خشکي عملکرد کاهش يافت ولي درصد کاهش عملکرد در کوشيا نسبت به ساير گياهان کمتر بود. ارزن با 89/11 و کوشيا با 82/9 درصد پروتئين خام به ترتيب بيشترين، و ذرت و سورگوم به ترتيب با 97/8 و 19/8 درصد کمترين پروتئين خام را داشتند. با افزايش تنش خشکي محتوي نسبي آب برگ کاهش ولي مقدار مالون دي آلدهيد در هر چهار گياه مورد بررسي افزايش يافتند. کوشيا، در ميان چهار گونه ي گياهي مورد آزمايش، کمترين مقدار مالون دي آلدهيد را داشت. مقدار کلروفيلa، تحت تنش ملايم و شديد نسبت به شرايط نرمال، به ترتيب 3/16 و 7/20 درصد کاهش يافت. کوشيا در هر دو سال و در تمام سطوح تنش، پس از آن سورگوم، از بيشترين محتوي سديم برخوردار بودند. محتواي پتاسيم سورگوم در شرايط تنش شديد و متوسط در مقايسه با ساير گياهان بيشتر بود. بر اساس نتايج اين تحقيق سورگوم با بيشترين عملکرد علوفه، ارزن با توليد علوفه با کيفيت بالا و کوشيا به عنوان متحمل ترين گياه به تنش خشکي شناخته شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی نژاد، ح.، و راوری، س.، و جواهری، م. (1398). تغییرات عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک کوشیا, ارزن, سورگوم و ذرت علوفه ای تحت تنش خشکی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 13(4 (پیاپی 52) ), 535-554. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495670Vancouver : کپی

نجفی نژاد حمید، راوری سیدذبیح اله، جواهری محمدعلی. تغییرات عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک کوشیا, ارزن, سورگوم و ذرت علوفه ای تحت تنش خشکی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1398 [cited 2022January22];13(4 (پیاپی 52) ):535-554. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495670IEEE : کپی

نجفی نژاد، ح.، راوری، س.، جواهری، م.، 1398. تغییرات عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک کوشیا, ارزن, سورگوم و ذرت علوفه ای تحت تنش خشکی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 13(4 (پیاپی 52) ), pp.535-554. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495670. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی