برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر کاربرد کودهاي آلي و بيولوژيک با کاهش کود نيتروژن بر عملکرد کيفي و کمّي برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد آيت الله آملي، آمل، ايران
 
چکیده: 
به منظور بررسي امکان افزايش عملکرد کمّي و کيفي برنج رقم طارم هاشمي با کاربرد کودهاي آلي و بيولوژيک همراه با کاهش مصرف کود شيميايي نيتروژني، آزمايشي به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 8 تيمار و سه تکرار در سال زراعي 94-1393 در مزرعه اي واقع در شهرستان آمل اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از: T1: شاهد يا عدم مصرف کود، T2: مصرف کود نيتروژن به ميزان 46 کيلوگرم در هکتار، T3: مصرف کمپوست آزولا به ميزان 10 تن در هکتار، T4: مصرف ورمي کمپوست به ميزان 10 تن در هکتار، T5: مصرف کود نيتروژن به ميزان 23 کيلوگرم در هکتار + کمپوست آزولا به ميزان 5 تن در هکتار، T6: مصرف کود نيتروژن به ميزان 23 کيلوگرم در هکتار + ورمي کمپوست به ميزان 5 تن در هکتار، T7: مصرف کمپوست آزولا به ميزان 5 تن در هکتار + ورمي کمپوست به ميزان 5 تن در هکتار و T8: مصرف کود نيتروژن به ميزان 12 کيلوگرم در هکتار + کمپوست آزولا به ميزان 5 تن در هکتار + ورمي کمپوست به ميزان 5 تن در هکتار. نتايج نشان داد که با عدم مصرف کود، درصد گلچه عقيم در خوشه (95/13 درصد) افزايش يافت. بيشترين طول خوشه (47/25 سانتي متر)، تعداد پنجه بارور در کپه (30/18 عدد) و تعداد دانه پر در خوشه (1/136 عدد) به تيمار T8 تعلق داشتند. حداکثر ميزان وزن هزار دانه متعلق به تيمارهاي T3 و T4 بود. بيشترين ميزان عملکرد دانه (5295 کيلوگرم در هکتار) با کاربرد توأم کود نيتروژن، کمپوست آزولا و ورمي کمپوست حاصل گرديد که به دليل افزايش طول خوشه و اجزاي عملکردي نظير تعداد پنجه بارور در کپه و تعداد دانه پر در خوشه بوده است. ميزان آميلوز تحت تيمارهاي ترکيبي کاهش يافت. دامنه مطلوب درجه حرارت ژلاتينه شدن (محدوده بين 3 تا 5) فقط در تيمارهاي حاوي کود شيميايي نيتروژن مشاهده گرديد. با توجه به نتايج اين تحقيق، تيمار T8 به دليل کاهش مصرف کود شيميايي نيتروژن و اثرات کمتر زيست محيطي آن، تيمار مناسب تري براي افزايش عملکرد دانه برنج بود، اگرچه کاربرد ترکيبي نيتروژن با هر يک از کودهاي بيولوژيک يا آلي به خصوص آزولا اثر معني داري در بهبود عملکرد دانه داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خیری، ن.، و نیک نژاد، ی.، و عباسعلی پور، م. (1397). اثر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک با کاهش کود نیتروژن بر عملکرد کیفی و کمّی برنج. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 12(3 (پیاپی 47) ), 445-460. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495233Vancouver : کپی

خیری نوراله، نیک نژاد یوسف، عباسعلی پور مریم. اثر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک با کاهش کود نیتروژن بر عملکرد کیفی و کمّی برنج. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1397 [cited 2021July30];12(3 (پیاپی 47) ):445-460. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495233IEEE : کپی

خیری، ن.، نیک نژاد، ی.، عباسعلی پور، م.، 1397. اثر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک با کاهش کود نیتروژن بر عملکرد کیفی و کمّی برنج. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 12(3 (پیاپی 47) ), pp.445-460. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495233. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی