برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  43 , شماره  4 ; از صفحه 360 تا صفحه 368 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر دنتين باندينگ نسل 5 و 6 بر جلوگيري از تغيير رنگ دندان ناشي از MTA سفيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترميمي زيبايي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه آزادخوراسگان، خوراسگان، اصفهان، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: MTA مي تواند سبب تغيير رنگ تاجي بعد از درمان هاي رژنراتيو اندودانتيک شود. جلوگيري از تغيير رنگ ناشي از MTA در ناحيه زيبايي اهميت بسزايي براي بيماران و کلينيسين ها دارد. هدف از اين مطالعه، ارزيابي تاثير انواع مختلف باندينگ هاي عاجي در پيشگيري از تغيير رنگ بوجود آمده در اثر MTA سفيد بود. مواد و روش ها: از 36 دندان سنترال اينسايزور ماگزيلا استفاده شد. بعد از انجام پروسه اندودانتيک، دندانها به سه گروه تقسيم شدند. در گروه اول و دوم قبل از کاربرد MTA سفيد در حفره دسترسي به ترتيب Adper Single Bond(SB) (نسل 5) و Clearfil SE Bond(CSE)(نسل 6) استفاده شد. در گروه سوم، حفره دسترسي به MTA سفيد آغشته شد. حفره دسترسي در اين سه گروه سيل شد. رنگ نمونه ها توسط اسپکتروفتومتر ارزيابي شد. ∆ Eبعد از دو ماه نگهداري در انکوباتور و سرم فيزيولوژي اندازه گيري شد. داده ها توسط تست آماري کلموگراف-اسميرنوف، آناليز واريانس يک طرفه و توکي، آناليز شدند. سطح معناداري 05/0 درنظر گرفته شد. يافته ها: تفاوت بين گروه هاي اول و دوم معنادار نبود (546/0P=) در صورتي که ∆ E بين گروه هاي اول و سوم و همچنين دوم و سوم معنادار بود (001/0P<). نتيجه گيري: باندينگهاي عاجي مي توانند از تغيير رنگ ناشي از MTA جلوگيري کنند. اگرچه تفاوت بين نسلهاي 5 و 6 باندينگها از لحاظ آماري معنادار نبود، نمونه هاي آماده شده با ادهزيو نسل 6 تغيير رنگ تاجي کمتري نشان دادند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع جهرمی، م.، و برکتین، م.، و گلریز، ن.، و خاکی، ن. (1398). مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, 43(4 ), 360-368. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495011Vancouver : کپی

زارع جهرمی مریم، برکتین مهرداد، گلریز نغمه، خاکی نادیا. مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد. 1398 [cited 2021November30];43(4 ):360-368. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495011IEEE : کپی

زارع جهرمی، م.، برکتین، م.، گلریز، ن.، خاکی، ن.، 1398. مقایسه اثر دنتین باندینگ نسل 5 و 6 بر جلوگیری از تغییر رنگ دندان ناشی از MTA سفید. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد, [online] 43(4 ), pp.360-368. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495011. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 40 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی