نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  15 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دندان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات مولفه هاي اجتماعي موثر بر سلامت دهان و دندان، گروه بيماريهاي دهان فک و صورت، دانشکده ي دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: پيشرفت تحصيلي دانشجويان دندان پزشکي، به رغم استعداد ذاتي و دستاوردهاي تحصيلي قابل توجه، تحت الشعاع انگيزش تحصيلي قرار مي گيرد. مطالعه ي حاضر، به بررسي نقش انگيزش تحصيلي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دندان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمان پرداخته است. مواد و روش ها: در اين مطالعه ي مقطعي، تعداد 172 دانشجوي دندان پزشکي سال هاي سوم تا آخر مورد بررسي قرار گرفتند. دانشجويان، مقياس انگيزش تحصيلي را که داراي 37 سوال و 8 خرده مقياس مي باشد، تکميل نمودند. معيار پيشرفت تحصيلي دانشجويان، نمره ي علوم پايه و معدل کل آنها بود. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه ي 13/5 و آزمون هاي آماري 2χ ، آناليز واريانس و تحليل ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري (p value < 0/05) بود. يافته ها: انگيزش تحصيلي با نمره ي علوم پايه (p value = 0/03) و معدل کل (p value = 0/04) ارتباط مستقيم و معني داري داشت. بين مولفه هاي رقابت جويي، کوشش، قدرت اجتماعي، معدل کل و نمره ي علوم پايه همبستگي مثبت ديده شد. همچنين انگيزه ي رقابت جويي در پسران بالاتر از دختران بود. نتيجه گيري: نتايج حاکي از اين بود که پيشرفت تحصيلي دانشجويان وابسته به انگيزش آنها مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سهرابی، ط.، و هاشمی پور، م.، و صادقی، ر. (1398). بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, 15(1 ), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494968Vancouver : کپی

سهرابی طاهره، هاشمی پور مریم السادات، صادقی راضیه. بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان. 1398 [cited 2022May25];15(1 ):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494968IEEE : کپی

سهرابی، ط.، هاشمی پور، م.، صادقی، ر.، 1398. بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, [online] 15(1 ), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494968. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 246 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی