برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
ارديبهشت 1398 , دوره  18 , شماره  2 ; از صفحه 107 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه سلامت اجتماعي و صفات شخصيتي با رفتارهاي پرخطر دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 1396: يک مطالعه توصيفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تبريز،تبريز، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف با توجه به افزايش ميزان رفتارهاي پرخطر در بين دانشجويان، آگاهي از وضعيت رفتارهاي پرخطر دانشجويان و شناسايي عواملي که با اين رفتارها ارتباط دارند، مي تواند به مسئولان دانشگاه ها در برنامه ريزي حوزه هاي رفتارهاي دانشجويان کمک شاياني نمايد. پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين سلامت اجتماعي و صفات شخصيتي با رفتارهاي پرخطر دانشجويان علوم پزشکي انجام گرفت. مواد و روش ها در اين مطالعه توصيفي، 300 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال تحصيلي 97-1396، انتخاب و با روش نمونه گيري طبقه اي در دسترس و به صورت داوطلبانه در اين مطالعه شرکت نمودند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته رفتارهاي پرخطر، پرسش نامه سلامت اجتماعي Keyes و پرسش نامه شخصيتي NEO-FFI بود. داده ها با استفاده از ضريب هم بستگي Pearson و t مستقل تجزيه و تحليل شدند. يافته ها نتايج نشان داد که متغيرهاي جنس (001/0p= )، وضعيت تاهل (005/0p= ) و محل سکونت (002/0p= ) در نمره رفتارهاي پرخطر دانشجويان تاثير معني داري دارد. هم چنين سلامت اجتماعي (41/0r= ) با رفتارهاي پرخطر هم بستگي معني دار معکوسي دارد (001/0p<). صفات شخصيتي برون گرا (50/0r= ) و گشودگي به تجربه (52/0r= ) با رفتارهاي پرخطر هم بستگي معني دار مستقيمي دارد (001/0p<). اما صفات شخصيتي روان رنجورخويي (36/0r= )، سازگاري (47/0r= ) و باوجداني (49/0-r= ) با رفتارهاي پرخطر رابطه معني دار معکوسي دارد. نتيجه گيري يافته هاي پژوهش بيان گر آن است که سلامت اجتماعي و صفات شخصيتي نقش موثري در رفتارهاي پرخطر دانشجويان دارند. بنابراين، برنامه ريزي در جهت افزايش سلامت اجتماعي دانشجويان و افزايش آگاهي آنها در زمينه مديريت هيجانات، مهارت هاي زندگي و بهداشت رواني احتمالا بتواند نقش به سزايي در کاهش رفتارهاي پرخطر داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قریشی راد، ف.، و پورجبارآخونی، ف. (1398). بررسی رابطه سلامت اجتماعی و صفات شخصیتی با رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 18(2 ), 107-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494943Vancouver : کپی

قریشی راد فخرالسادات، پورجبارآخونی فریبا. بررسی رابطه سلامت اجتماعی و صفات شخصیتی با رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1398 [cited 2021September27];18(2 ):107-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494943IEEE : کپی

قریشی راد، ف.، پورجبارآخونی، ف.، 1398. بررسی رابطه سلامت اجتماعی و صفات شخصیتی با رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 18(2 ), pp.107-120. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494943. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی