نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش ميانجي گر انگيزش تحصيلي در تبيين روابط بين خودکارآمدي تحصيلي و خود تنظيمي تحصيلي با فرسودگي تحصيلي در دانش آموزان دختر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، سازمان سمت، تهران، ايران
 
چکیده: 
مقدمه عوامل متعددي در فرسودگي تحصيلي دانش­ آموزان نقش دارند و مرور پژوهش­ ها نشان دادند که بين خودکارآمدي و خودتنظيمي تحصيلي و فرسودگي تحصيلي ارتباط وجود داد، اما آيا انگيزش تحصيلي مي­ توان رابطه بين خودکارآمدي و خودتنظيمي تحصيلي با فرسودگي تحصيلي را ميانجي­ گيري بکند؟ اين پژوهش با هدف بررسي نقش ميانجي انگيزش در روابط بين خودکارآمدي و خود تنظيمي تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دانش­ آموزان دختر پيش­ دانشگاهي انجام شد. روش کار روش تحقيق مطالعه ي حاضر، همبستگي بر اساس مدل­ يابي معادلات ساختاري بود. با استفاده از روش نمونه­ گيري تصادفي خوشه­ اي تعداد 350 نفر دانش­ آموز از جامعه ي آماري دانش­ آموزان پيش­ دانشگاهي شهر تهران انتخاب شدند و به پرسش­ نامه­ هاي فرسودگي تحصيلي برسو و همکاران (1997)، پرسشنامه استاندارد خودکارآمدي تحصيلي ميجلي و همکاران (2000)، پرسشنامه خودتنظيمي تحصيلي زيمرمن و مارتيز-پونز ( 1986) و انگيزش تحصيلي والرند و همکاران (1992) پاسخ دادند. نتايج نتايج آزمون مدل ساختاري نشان داد که خودکارآمدي تحصيلي با هر سه مؤلفه فرسودگي تحصيلي(خستگي تحصيلي، بي علاقگي و ناکارآمدي درسي) همبستگي منفي دارد (0/001≥ p). انگيزه تحصيلي دروني به صورت منفي و بي­ انگيزگي تحصيلي و انگيزه تحصيلي بيروني به صورت مثبت با مؤلفه هاي فرسودگي تحصيلي همبسته بودند (0/001≥ p). در نهايت خود تنظيمي تحصيلي به صورت با مؤلفه هاي سه گانه فرسودگي تحصيلي همبسته بوده و ابعاد انگيزش تحصيلي به صورت معنادار رابطه بين خودتنظيمي تحصيلي و خودکارآمدي تحصيلي با فرسودگي تحصيلي را ميانجيگري مي­ کند (0/001≥ p). در نهايت شاخص هاي برازندگي به دست آمده مدل کلي با داده هاي گردآوري شده، برازش مطلوب را دارد. نتيجه گيري انگيزش تحصيلي عنصري مهم و ضروري در دوره تحصيل است که مي­ توان با تقويت و بهبود آن در دانش­ آموزان، موفقيت تحصيلي آنها را تضمين نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیری، ا.، و زارع بهرام آبادی، م.، و حیدری، ح.، و داوودی، ح. (1398). نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 62(3 ), 1562-1573. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494920Vancouver : کپی

امیری اعظم، زارع بهرام آبادی مهدی، حیدری حسن، داوودی حسین. نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1398 [cited 2022May23];62(3 ):1562-1573. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494920IEEE : کپی

امیری، ا.، زارع بهرام آبادی، م.، حیدری، ح.، داوودی، ح.، 1398. نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 62(3 ), pp.1562-1573. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494920. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 254 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی