نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ي بين عوامل جامعه شناختي و رفتار زيست محيطي شهروندان شهر شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش جامعه شناسي، دانشگاه شيراز، ايران
 
چکیده: 
هدف اين مطالعه، بررسي رابطه ي بين عوامل جامعه شناختي و رفتار زيست محيطي شهروندان شهر شيراز است و در آن از الگوي رفتار زيست محيطي کالموس و اجي من (2002) به منزله ي چارچوب نظري استفاده شده است. روش پژوهش، پيمايش و جمعيت آماري شامل همه ي افراد بالاي 15 سال در 11 منطقه ي شهر شيراز است که براساس فرمول کوکران حجم کل نمونه 384 نفر محاسبه شده است. نمونه هاي آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي به دست آمده اند و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه بوده است. طبق نتايج به دست آمده، 8/60 درصد از افراد نمونه رفتار زيست محيطي متوسط، 3/20 درصد پايين و 1/6 درصد بالا داشته اند. در سطح روابط دومتغيره، يافته ها نشان مي دهند بين عوامل جامعه شناختي سن، آگاهي زيست محيطي، دانش زيست محيطي، پيوند عاطفي با محيط زيست، نگرش زيست محيطي، مرکز کنترل، ارزش زيست محيطي، اولويت، مسئوليت و انگيزه و بين عوامل زمينه اي شامل جنسيت، وضعيت اشتغال و ميزان درآمد با رفتار زيست محيطي رابطه ي معناداري وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره نشان مي دهند متغيرهاي مستقل آگاهي زيست محيطي، پيوند عاطفي با محيط زيست، جنسيت، سن، درآمد و مرکز کنترل، 7/41 درصد متغير وابسته ي رفتار زيست محيطي را تبيين مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دسترس، ف.، و خواجه نوری، ب. (1398). بررسی رابطه ی بین عوامل جامعه شناختی و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 30(4 (پیاپی 76) ), 35-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494897Vancouver : کپی

دسترس فرناز، خواجه نوری بیژن. بررسی رابطه ی بین عوامل جامعه شناختی و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1398 [cited 2022July07];30(4 (پیاپی 76) ):35-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494897IEEE : کپی

دسترس، ف.، خواجه نوری، ب.، 1398. بررسی رابطه ی بین عوامل جامعه شناختی و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 30(4 (پیاپی 76) ), pp.35-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494897. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 306 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی