نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 154 تا صفحه 169 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه عوامل تاثير گذار بر تقويت مشارکت اجتماعي دانشجويان در انجمن هاي علمي دانشجويي (مورد مطالعه: انجمن هاي علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم اجتماعي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
چکیده: 
انجمن هاي علمي به عنوان نهادي که مي تواند در تقويت روابط موجود در اجتماع علمي تاثير قابل توجهي داشته باشد حائز اهميت است و از اين جهت نيازمند مطالعات متعدد در مورد کارکردها، ساختار و شناسايي عوامل موثر بر ارتقاء کارکردهاي آن و دست يابي به اهداف است. امري که تحقيق حاضر به نوبه خود در صدد انجام آن است. هدف تحقيق حاضر شناسايي عوامل تاثير گذار بر تقويت مشارکت اجتماعي دانشجويان در فعاليت هاي دانشجويي انجمن هاي علمي است. امري که بدون شک ادامه حيات انجمن هاي علمي در سطح دانشگاه ها به آن وابسته است و درصورت غفلت باعث تشريفاتي شدن و حتي حذف انجمن هاي علمي خواهد شد. در اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر را تمامي دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه فردوسي (9977 نفر) در سال تحصيلي 96-97 تشکيل مي دهند که از اين تعداد 150 نفر با استفاده از نمونه گيري طبقه بندي تصادفي به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. نتايج توصيفي نشان از پايين بودن ميزان مشارکت اجتماعي دانشجويان (40%) در فعاليت هاي انجمن هاي علمي است. اما تمام متغيرهاي مستقل تحقيق (اعتماد اجتماعي، کارآمدي انجمن هاي علمي، مزاياي عضويت در انجمن ها و ارتباط انجمن ها با گروه هاي آموزشي) برخلاف متغير مشارکت از ميانگين به نسبت مطلوبي (متوسط رو به بالا) در بين دانشجويان نمونه تحقيق برخوردار بوده اند. نتايج مربوط به تحليل هاي استنباطي تحقيق نشان داد که بين متغيرهاي مستقل تحقيق و مشارکت اجتماعي دانشجويان همبستگي معناداري وجود دارد. در کنار اين يافته ها، نتايج مربوط به تحليل مسير تحقيق نيز نشان داد که از بين متغيرهاي تحقيق، متغير کارآمدي انجمن ها مجوز ورود به مدل تحليل مسير را پيدا نکرده است و متغيرهاي ديگر نيز در حدود 20 % از تغييرات مربوط به مشارکت اجتماعي را تبيين نموده اند. نتيجه کلي تحقيق بيانگر اينست که مشارکت دانشجويان در انجمن هاي علمي تحت تاثير منفعتي است که از اين مشارکت دريافت مي کنند. منفعتي آني و قابل درک براي دانشجويان مي تواند آن ها را متقاعد به شرکت در چنين نهادها و انجمن هايي کند. در کنار اين امر اعتماد نيز افزايش مشارکت را تقويت مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرزایی، ح.، و میرزایی، م.، و علی زاده، ت. (1397). مطالعه عوامل تاثیر گذار بر تقویت مشارکت اجتماعی دانشجویان در انجمن های علمی دانشجویی (مورد مطالعه: انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد). مجله جامعه شناسی ایران, 19(2 ), 154-169. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494775Vancouver : کپی

میرزایی حسین، میرزایی مجتبی، علی زاده توحید. مطالعه عوامل تاثیر گذار بر تقویت مشارکت اجتماعی دانشجویان در انجمن های علمی دانشجویی (مورد مطالعه: انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد). مجله جامعه شناسی ایران. 1397 [cited 2022August19];19(2 ):154-169. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494775IEEE : کپی

میرزایی، ح.، میرزایی، م.، علی زاده، ت.، 1397. مطالعه عوامل تاثیر گذار بر تقویت مشارکت اجتماعی دانشجویان در انجمن های علمی دانشجویی (مورد مطالعه: انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد). مجله جامعه شناسی ایران, [online] 19(2 ), pp.154-169. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494775. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 250 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی