نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1398 , دوره  18 , شماره  7 ; از صفحه 675 تا صفحه 688 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مولفه هاي نيروي عکس العمل زمين و فعاليت الکتروميوگرافي عضلات اندام تحتاني طي مرحله استقرار راه رفتن در مردان فعال با و بدون زانوي پرانتزي در دانشگاه خوارزمي در سال 1396: يک مطالعه توصيفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف در اين مطالعه توصيفي که در دانشگاه خوارزمي در سال 1396 انجام شد، 30 مرد فعال برحسب وضعيت زانويشان در دو گروه زانوي پرانتزي (15 نفر) و طبيعي (15 نفر) با دامنه سني 20 تا 25 سال مورد بررسي قرار گرفتند. با استفاده از دستگاه صفحه نيرو و الکتروميوگرافي به ترتيب نيروهاي عکس العمل زمين و فعاليت عضلات محاسبه شد. از آزمون t مستقل براي بررسي اختلافات بين گروهي استفاده شد. مواد و روش ها در اين مطالعه توصيفي که در دانشگاه خوارزمي در سال سال مورد بررسي قرار گرفتند. با 25 تا20 نفر(با دامنه سني 15) نفر(و طبيعي 15) زانويشان در دو گروه زانوي پرانتزي استفاده از دستگاه صفحه نيرو و الکتروميوگرافي به ترتيب نيروهاي عکس العمل زمين و فعاليت عضلات محاسبه شد. از آزمون مستقل براي بررسي اختلافات بين گروهي استفاده شد. يافته ها نتايج آزمون آماري نشان داد که نيروي عمق مولفه عمودي نيروي عکس العمل زمين در گروه طبيعي به طور (. همچنين عضله سريني مياني در مرحله انتقال وزن حين راه P=0/018) بيشتر از گروه زانوي پرانتزي است، معني داري. (P=0/031) رفتن در گروه زانوي پرانتزي، به طور معني داري ميزان فعاليت بيشتري نسبت به گروه طبيعي داشت نتيجه گيري با توجه به يافته هاي اين مطالعه، به نظر ميرسد انحراف مکانيکي ناشي از زانوي پرانتزي ميتواند باعث برخي تغييرات در مولفه هاي نيروي عکس العمل زمين و عملکرد عضلات اندام تحتاني حين راه رفتن شود. نتايج به دست آمده ميتواند ضرورت توجه به اين فاکتورها را در افراد مبتلا به زانوي پرانتزي، مهم تلقي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تاجدینی کاکاوندی، ح.، و صادقی، ح.، و عباسی، ع. (1398). بررسی مولفه های نیروی عکس العمل زمین و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی طی مرحله استقرار راه رفتن در مردان فعال با و بدون زانوی پرانتزی در دانشگاه خوارزمی در سال 1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 18(7 ), 675-688. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494666Vancouver : کپی

تاجدینی کاکاوندی حسین، صادقی حیدر، عباسی علی. بررسی مولفه های نیروی عکس العمل زمین و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی طی مرحله استقرار راه رفتن در مردان فعال با و بدون زانوی پرانتزی در دانشگاه خوارزمی در سال 1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1398 [cited 2022May24];18(7 ):675-688. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494666IEEE : کپی

تاجدینی کاکاوندی، ح.، صادقی، ح.، عباسی، ع.، 1398. بررسی مولفه های نیروی عکس العمل زمین و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی طی مرحله استقرار راه رفتن در مردان فعال با و بدون زانوی پرانتزی در دانشگاه خوارزمی در سال 1396: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 18(7 ), pp.675-688. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494666. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی