نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 23 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل محتواي کتاب هاي دوره متوسطه اول برحسب ميزان توجه به مولفه هاي سرمايه اجتماعي در سال تحصيلي 98-97

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
 
چکیده: 
در دهه­ هاي اخير دغدغه هاي توسعه پايدار در ميان جوامع سبب گرديده است که تمامي مولفه هاي توسعه از جمله توسعه اجتماعي در کانون توجه صاحبنظران قرار گيرد. در اين بين مفهوم سرمايه اجتماعي که به عنوان يک کاتاليزور سبب اثربخشي ساير اقسام سرمايه ها مي شود ضرورري است در برنامه ريزي هاي اصولي نهاد آموزش و پرورش به عنوان نتايج آموزشي– تربيتي، بيش از پيش، آشکار مي­ گردد. . پژوهش حاضر از نظر هدف بنيادي و نحوه گرد آوري داده ها براساس سياهه تحليل در روش تحليل محتوا مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل محتواي تمامي کتاب­ هاي دوره متوسطه اول در سال تحصيلي 98-97 بوده و براي نمونه گيري کتاب هاي پيام هاي آسماني، فارسي، تفکر و سبک زندگي و مطالعات اجتماعي در پايه هاي هفتم، هشتم و نهم به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سياهه­ تحليل محتواي محقق ساخته سرمايه اجتماعي برحسب نظريه پاتنام بود که براي برآورد روايي سياهه­ تحليل از روايي محتوايي استفاده شده و پايايي آن نيز از طريق روش اسکات براي 54/89 درصد محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده­ ها از سنجش فراواني و روش آنتروپي شانون استفاده شد. يافته­ هاي پژوهش نشان داد که براي دوره متوسطه اول ميزان توجه به مولفه ­ هاي سرمايه اجتماعي وضعيت مطلوبي دارد که سهم مولفه هنجارهاي همياري اندکي از ديگر مولفه­ ها بيشتر است. هرچند که ضريب اهميت مولفه شبکه ها در کتاب هاي پيام هاي آسماني و ضريب اهميت مولفه اعتماد در کتاب هاي مطالعات اجتماعي نسبت به ساير مولفه ها در جايگاه پايين تري قرار دارد در فرجام مقاله براساس نتايج حاصل، پيشنهاد گرديد ضمن تقويت جايگاه مولفه شبکه­ ها در کتاب­ هاي تفکر و سبک زندگي شاخص هاي مردم سالاري، نقش شوراهاي و انجمن­ هاي ملي و محلي، اعتماد اجتماعي و نهادي، مذمت دروغگويي و آزادي بيان و نقدپذيري از نمود بالايي برخوردار باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برقی، ع.، و حرفتی سبحانی، م. (1398). تحلیل محتوای کتاب های دوره متوسطه اول برحسب میزان توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی در سال تحصیلی 98-97. جامعه پژوهی فرهنگی, 10(1 ), 23-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494584Vancouver : کپی

برقی عیسی، حرفتی سبحانی محمد. تحلیل محتوای کتاب های دوره متوسطه اول برحسب میزان توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی در سال تحصیلی 98-97. جامعه پژوهی فرهنگی. 1398 [cited 2022May29];10(1 ):23-55. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494584IEEE : کپی

برقی، ع.، حرفتی سبحانی، م.، 1398. تحلیل محتوای کتاب های دوره متوسطه اول برحسب میزان توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی در سال تحصیلی 98-97. جامعه پژوهی فرهنگی, [online] 10(1 ), pp.23-55. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494584. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی