برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  25 , شماره  1 ; از صفحه 257 تا صفحه 269 .
 
عنوان مقاله: 

جذب زيستي کادميم از محلول هاي آبي توسط پوست ميگو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه ولي عصر رفسنجان
 
چکیده: 
سابقه و هدف: امروزه به حذف و پالايش محيط هاي آلوده به فلزهاي سنگين توجه زيادي مي شود. جذب زيستي يک روش موثر براي حذف فلزهاي سنگين از محلول هاي آبي مي باشد. در اين پژوهش جذب زيستي کادميم توسط پوست ميگو مورد بررسي قرار گرفت. مواد وروش ها: مطالعات جذب سطحي کادميم توسط پوست ميگو به عنوان تابعي از pH در محدوده ي pH 3 تا 8 در يک غلظت کادميم 8 ميلي گرم در ليتر انجام گرديد. همدماهاي جذب سطحي در محدوده اي از غلظت فلز (15 تا 100 ميلي گرم در ليتر) انجام گرديد. آزمايش هاي جذب وابسته به زمان براي کادميم در دو غلظت ثابت 5 و 50 ميلي گرم بر ليتر و 7 سطح زماني (5/0، 2، 4، 6، 8، 12، 24 ساعت) انجام شد. ميزان کادميم جذب سطحي شده بر روي جاذب، با اندازه-گيري غلظتهاي تعادلي و غلظت آنها در نمونههاي شاهد محاسبه گرديد. طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه (FTIR) قبل و بعد از جذب سطحي کادميم به وسيله ي دستگاه طيف سنجي و گونه بندي کادميم در محلول هاي تعادلي به وسيله ي برنامه ي Visual MINTEQ انجام گرديد. يافته ها: نتايج آزمايش هاي جذب وابسته به pH نشان داد که با افزايش pH، ميزان جذب سطحي کادميم به وسيله ي پوست ميگو افزايش يافت و بيشترين جذب کادميم در pH، 5/7 صورت گرفت، که در اين pH، بيش از 99 درصد از کادميم توسط جاذب جذب سطحي گرديد. نتايج همدماهاي جذب نشان داد که مدل هاي فروندليچ و لانگموير جذب کادميم را به خوبي توصيف کردند. حداکثر ظرفيت جذب کادميم (qmax)، به وسيله ي مدل لانگموير براي اين جاذب 1/5 ميلي گرم بر گرم تعيين شد. مدل سينتيکي شبه رده دوم بهترين برازش را بر داده هاي جذب سطحي وابسته به زمان داشت. منحني هاي سينتيکي جذب کادميم از دو فاز مشخص تشکيل شده اند. يک فاز اوليه که جذب کادميم توسط جاذب سريع بود و متعاقب آن فاز ثانويه که واکنش به حالت تعادل نزديک شد. نتايج گونه بندي شبيه سازي شده به وسيله برنامه Visual Minteq نشان داد که گونه Cd+2 در محدوده 5/8-2=pH، گونه اصلي کادميم در محلول است و در دامنه pH، 9-8 و غلظت گونه هيدروليزي +Cd(OH) نيز افزايش مي يابد. طيف مادون قرمز پوست ميگو قبل و بعد از جذب کادميم نشان داد که اتم هاي N گروه هاي عامل آمين در پوست ميگو نقش عمده اي در جذب اين عنصر داشتند. نتيجه گيري: به طور کلي، با توجه به داده هاي به دست آمده از اين پژوهش، پوست ميگو يک جاذب موثر براي کادميم مي باشد و مي تواند در پالايش محيط هاي آبي آلوده به کادميم مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حمیدپور، م.، و حسینی، ن.، و مولایی، ش. (1397). جذب زیستی کادمیم از محلول های آبی توسط پوست میگو. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 25(1 ), 257-269. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494554Vancouver : کپی

حمیدپور محسن، حسینی ناهید، مولایی شفق. جذب زیستی کادمیم از محلول های آبی توسط پوست میگو. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1397 [cited 2021July26];25(1 ):257-269. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494554IEEE : کپی

حمیدپور، م.، حسینی، ن.، مولایی، ش.، 1397. جذب زیستی کادمیم از محلول های آبی توسط پوست میگو. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 25(1 ), pp.257-269. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494554. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی