برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 155 تا صفحه 166 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پالايش سيانيد خاک با کاشت وتيور(Vetiveria zizanioides)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست شناسي، دانشگاه پيام نور
 
چکیده: 
سابقه و هدف: سيانيد يکي از مهم ترين آلاينده هاي خاک و محيط زيست است. در سال هاي اخير محققان زيادي کاهش ميزان سيانيد را با روش هاي فيزيکي، شيميائي و بيولوژي مورد بررسي قرار داده اند. گياه پالائي يکي از روش هاي نوين براي کاهش و پالايش آلاينده هاي خاک و آب است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي توانايي پالايش آلودگي سيانيد خاک توسط گياه وتيور است. مواد و روش ها: براي ارزيابي اثربخشي گياه پالائي گياه وتيور در غلظت هاي مختلف سيانيد، آزمايشي گلخانه اي در قالب طرح تصادفي با سه تکرار در گلخانه تحقيقاتي در سال 1396 به اجرا در آمد. بعد از فراهم نمودن گياهچه هاي وتيور (Vetiveria zizanioides) در گلدان هاي حاوي غلظت هاي مختلف سيانيد کشت گرديد. هفت تيمار با غلظت هاي مختلف در اين آزمايش مورد استفاده قرار گرفت (ميانگين ميزان سيانيد در خاک G، mg/kg 37/14، خاک F، mg/kg 13/10، خاک E، mg/kg 09/8، خاک D، mg/kg 53/7، خاک C، mg/kg 32/3، خاک B، mg/kg 52/2 و خاک A بدون سيانيد (به عنوان شاهد)). در دو دوره زماني دو ماهه و چهار ماهه ميزان سيانيد کل خاک و گياه با دستگاه تقطير، اندازه گيري گرديد ميزان طول گياه، برگ و ريشه ها نيز مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج با نرم افزار SPSS15 و آزمون هاي توکي و تي مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته ها: نتايج بيانگر آن است که افزايش ميزان سيانيد تاثير معني داري بر روي ويژگي هاي رويشي گياه وتيور داشت بيشترين ميزان طول برگ، ريشه و گياه در تيمار A و کمترين ميزان در تيمار G است و همچنين ميزان سيانيد در برگ ها و ريشه هاي گياه وتيور افزايش يافته است البته با مقايسه ميزان سيانيد در دو ماه و چهار ماه نشان دهنده کاهش ميزان سيانيد با گذشت زمان در گياه است و ميزان سيانيد در خاک تيمارهاي مختلف از لحاظ ميزان سيانيد کاهش معني داري داشت. نتيجه گيري: به طور کلي نتايج اين تحقيق بيانگر آن است که افزايش ميزان سيانيد در خاک منجر به تغييرات در خصوصيات و ويژگي هاي مورفولوژيکي گياه وتيور (مانند طول گياه، طول ريشه و طول برگ ) مي گردد و گياه وتيور مقاومت بسيار بالائي نسبت به سيانيد خاک نشان داده و با گذشت زمان ميزان سيانيد خاک کاهش و ميزان سيانيد در گياه نياز کاهش مي يابد که بيانگر تجزيه سيانيد توسط گياه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منصوریان، ع.، و وزیری، آ.، و زمانی، م.، و حیدریان نائینی، ف. (1397). بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides). مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, 8(4 ), 155-166. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494438Vancouver : کپی

منصوریان علیرضا، وزیری آتوسا، زمانی محمدرضا، حیدریان نائینی فاطمه. بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides). مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 1397 [cited 2021June17];8(4 ):155-166. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494438IEEE : کپی

منصوریان، ع.، وزیری، آ.، زمانی، م.، حیدریان نائینی، ف.، 1397. بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides). مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, [online] 8(4 ), pp.155-166. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494438. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 34 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی