نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 111 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير باکتري هاي حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخي ويژگي هاي گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
چکیده: 
سابقه و هدف: فسفر در مقايسه با ديگر مواد مغذي ضروري، در بيشتر خاک ها داراي تحرک و قابليت دسترسي کمتر براي گياهان است. اگر چه فسفر به اشکال آلي و غير آلي در خاک ها فراوان است، اما اغلب عامل مهم يا حتي محدود کننده اصلي براي رشد گياه است. باکتري هاي حل کننده فسفات داراي توانايي تبديل فرم نامحلول فسفر به فرم قابل دسترس مي باشند. استفاده از اين باکتري ها جذب فسفر توسط گياه را افزايش مي دهند. بنابراين اين پژوهش با هدف بررسي تأثير باکتري هاي انحلال کننده فسفر در بهره گيري گندم از فسفر خاک انجام شده است. مواد و روش: مطالعه حاضر با هدف تاثير باکتري هاي حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخي ويژگي هاي گندم رقم چمران در قالب طرح کاملا تصادفي با آرايش فاکتوريل در گلخانه بررسي شده است. فاکتورهاي آزمايش شامل چهار سطح باکتري (شاهد، مايه زني با انتروباکتر کلوآسه R33، مايه زني با سودوموناس و مايه زني با هردو باکتري) و سه سطح کود سوپرفسفات تريپل (صفر، 50 و 100 درصد) بودند. طي دوره آزمايش ويژگي هايي مانند ارتفاع گياه و شاخص کلروفيل اندازه گيري شد. در پايان دوره کشت، وزن خشک ريشه و اندام هوايي و غلظت فسفر در ريشه و اندام هوايي اندازه گيري شد. مقدار جذب فسفر در ريشه، اندام هوايي و دانه نيز محاسبه شد. همچنين مقدار فسفر قابل جذب در خاک پس از عصاره گيري با بي کربنات سديم اندازه گيري شد. نتايج: نتايج نشان داد که اثرمتقابل باکتري و کود بر مقدار pH و فسفر قابل جذب خاک معني دار است(P<0. 01). کمترين مقدار pHو بيشترين مقدار فسفر قابل جذب خاک در تيمار داراي مخلوط دو باکتري به همراه100 درصد نياز کودي فسفر مشاهده شد. پيامد اثرات متقابل باکتري و کود بر شاخص کلروفيل، وزن خشک اندام هوايي و غلظت و جذب فسفر در ريشه، اندام هوايي و دانه در سطح يک درصد و تاثير ساده باکتري بر ارتفاع، وزن خشک ريشه و عملکرد دانه در سطح يک درصد معني دار بود. نتيجه گيري: بيشترين غلظت و جذب فسفر در دانه و عملکرد دانه در تيمار مخلوط دوباکتري و 50 درصد نياز کودي فسفر به دست آمد. نتايج: نتايج نشان داد که اثرمتقابل باکتري و کود بر مقدار pH و فسفر قابل جذب خاک معني دار است(P<0. 01). کمترين مقدار pHو بيشترين مقدار فسفر قابل جذب خاک در تيمار داراي مخلوط دو باکتري به همراه100 درصد نياز کودي فسفر مشاهده شد. پيامد اثرات متقابل باکتري و کود بر شاخص کلروفيل، وزن خشک اندام هوايي و غلظت و جذب فسفر در ريشه، اندام هوايي و دانه در سطح يک درصد و تاثير ساده باکتري بر ارتفاع، وزن خشک ريشه و عملکرد دانه در سطح يک درصد معني دار بود. نتيجه گيري: بيشترين غلظت و جذب فسفر در دانه و عملکرد دانه در تيمار مخلوط دوباکتري و 50 درصد نياز کودي فسفر به دست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوروزی مصیر، م.، و عنایتی ضمیر، ن.، و قدم خانی، ا. (1397). تاثیر باکتری های حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخی ویژگی های گندم. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, 8(4 ), 111-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494430Vancouver : کپی

نوروزی مصیر مجتبی، عنایتی ضمیر نعیمه، قدم خانی اکبر. تاثیر باکتری های حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخی ویژگی های گندم. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 1397 [cited 2022May27];8(4 ):111-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494430IEEE : کپی

نوروزی مصیر، م.، عنایتی ضمیر، ن.، قدم خانی، ا.، 1397. تاثیر باکتری های حل کننده فسفر بر جذب فسفر و برخی ویژگی های گندم. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, [online] 8(4 ), pp.111-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=494430. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی