نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 151 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر سيستم هاي مختلف خاکورزي بر فعاليت بيولوژيکي و آنزيمي خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
چکیده: 
سابقه و هدف: در سال هاي اخير استفاده از روش هاي خاکورزي حفاظتي در دنيا بسيار مورد توجه قرار گرفته و استفاده از روش خاکورزي مرسوم در برخي از نقاط دنيا منسوخ شده است. سيستم هاي خاک-ورزي حفاظتي معمولا در مناطق خشک و نيمه خشک اجرا مي شود. در مناطق نيمه خشک کليد افزايش توليد گياهان زراعي به حداکثر رساندن نفوذ آب هاي سطحي است. بعلاوه، تکنيک هايي که منجر به کاهش تبخير از خاک در هنگام خشکي و افزايش مقدار آب در دسترس گياهان مي شود، بسيار حائز اهميت مي باشند. روشهاي مرسوم خاکورزي با افزايش هزينه هاي انرژي، موجبات فرآيندهاي تخريب و تحليل منابع آب و خاک را فراهم مي کنند و دراز مدت روي ويژگي هاي خاک اثر نامطلوب مي گذارد و سبب تشکيل لايه هاي سخت مي گردد. سهم متابوليک و سهم ميکروبي از جمله شاخص هاي اکوفيزيولوژيک هستند که براي تعيين وضعيت ميکروبي خاک مورد ارزيابي قرار مي گيرند. مواد و ورش ها: اين تحقيق در سال 1394 به منظور بررسي اثر سيستم هاي مختلف خاکورزي بر فعاليت هاي زيستي خاک در استان گلستان اجرا شد. در اين مطالعه در مرحله اول سه منطقه از استان گلستان در حوزه گرگانرود و در شهرستان هاي گنبد، کردکوي و بندرگز انتخاب شدند. از هر کدام از اين مديريت ها تعداد 30 نمونه از عمق 0-30 سانتيمتري گرفته پس از آن خصوصيات بيولوژيکي خاک از قبيل تنفس ميکروبي خاک، بيوماس ميکروبي، فعاليت آنزيم هاي اوره آز، آلکالين فسفاتاز، اسيد فسفاتاز، دهيدروژناز و سلولاز اندازه گيري شد. آزمايش به صورت بلوک هاي کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا شد. يافته ها: نتايج نشان داد اثر تيمار خاکورزي در سه منطقه گنبد، کردکوي و بندرگز بر صفات تنفس ميکروبي، فسفاتاز قليايي، فسفاتاز اسيدي، اوره آز، سلولاز و دهيدروژناز معني دار شد، ولي در منطقه گنبد بر زيست توده ميکروبي اثر معني داري نداشت. نتايج مقايسه ميانگين داده ها نشان داد فعاليت بيولوژيکي خاک در سه منطقه مورد مطالعه تحت تأثير سيستم هاي مختلف خاکورزي قرار گرفت. در هر سه منطقه مورد مطالعه ميزان تنفس در سيستم شخم مرسوم بيشتر از سيستم بدون شخم و شخم حفاظتي بود. در حالي که در سيستم بدون شخم به دليل کاهش تجزيه مواد آلي ميزان زيست توده ميکروبي بيشتر از دو سيستم ديگر بود. با توجه به اينکه در مناطق مختلف ميزان فعاليت آنزيمي در سيستم هاي مختلف با هم اختلافاتي داشت ولي نتايج نشان داد که ميزان فعاليت آنزيم هاي فسفاتاز قليايي و اسيدي، اوره آز و سلولاز در منطقه گنبد در سيستم حفاظتي از دو سيستم ديگر بيشتر بود در حالي که در منطقه کردکوي فعاليت اين آنزيم ها در سيستم حفاظتي کمتر از دو سيستم ديگر بود. در دو منطقه کردکوي و بندرگز نيز ميزان فعاليت آنزيم دهيدروژناز در سيستم شخم حفاظتي بيشتر از دو سيستم ديگر بود در حالي که در منطقه گنبد ميزان فعاليت اين آنزيم در سيستم بدون شخم بيشتر از دو سيستم ديگر بود. نتيجه گيري: سيستم هاي خاکورزي مختلف بر ميزان فعاليت بيولوژيکي و آنزيمي خاک اثر دارند که اين فعاليت نيز وابسته به منطقه بود به طوري که بيوماس ميکروبي خاک با کاهش ميزان رطوبت و مواد آلي خاک کاهش يافت. همچنين با توجه به نتايج اين مطالعه مشخص شد که سيستم شخم مرسوم از نظر فعاليت هاي بيولوژيکي و آنزيمي خاک در هر سه منطقه به خصوص منطقه گنبد کارايي کمتري داشته و سيستم هاي بدون شخم و حفاظتي داراي کارايي بيشتري بودند هر چند که در مناطق مختلف اين وضعيت متفاوت بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، س.، و کیانی، ف.، و اسدی، م.، و کامکار، ب.، و ابراهیمی، س. (1398). بررسی اثر سیستم های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, 9(2 ), 151-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493899Vancouver : کپی

صادقی سعیده، کیانی فرشاد، اسدی محمداسماعیل، کامکار بهنام، ابراهیمی سهیلا. بررسی اثر سیستم های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار. 1398 [cited 2022July05];9(2 ):151-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493899IEEE : کپی

صادقی، س.، کیانی، ف.، اسدی، م.، کامکار، ب.، ابراهیمی، س.، 1398. بررسی اثر سیستم های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک. مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار, [online] 9(2 ), pp.151-164. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493899. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی