برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1398 , دوره  50 , شماره  3 ; از صفحه 723 تا صفحه 732 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع ژنتيکي عملکرد گل و اجزاي آن در 12 ژنوتيپ محلي گل محمدي (. Rosa damascena Mill) استان کردستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان کردستان، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي، سنندج، ايران
 
چکیده: 
اين تحقيق به منظور بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي محلي گل محمدي استان کردستان براي عملکرد گل و اجزاي آن در گلستان تحقيقاتي زاله سنندج در سال 1393انجام گرديد. صفات بر روي پايه هاي چهار ساله 12 ژنوتيپ محلي کاشت شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و سه پايه در هر کرت در زمان مقتضي اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد که بين اکسسشن ها از لحاظ عملکرد گل و اجزاي آن شامل ارتفاع گياه، تعداد برگ در پايه، متوسط طول و عرض، تعداد گل در پايه، ميانگين قطر گل، متوسط وزن تازه و خشک گل و گلبرگ و نسبت وزن گلبرگ به گل اختلاف معني دار (1% p≤ ) وجود داشت که اين مي تواند زمينه اقدامات اصلاحي براي بهبود عملکرد گل را فراهم نمايد. ميانگين کل عملکرد گل 2/965 گرم در پايه و اکسسشن هاي کامياران1، بانه2، سقز1 و سروآباد1 به ترتيب با 35/1518، 91/1334، 43/1316 و 88/1262 گرم گل در پايه داراي بيشترين عملکرد بودند. عملکرد گل با تعداد گل، ارتفاع گياه، تعداد و طول و عرض برگ، قطر گل، وزن تازه و خشک گل و گلبرگ همبستگي مثبت و معني دار نشان داد. گروه بندي حاصل تجزيه خوشه اي (CA)، با تفکيک بر مبناي عملکرد گل و خصوصيات اکولوژيکي مناطق منشأ ژنوتيپ ها مطابقت نسبي داشت. نتايج حاصل از تجزيه به مؤلفه هاي اصلي (PCA) با نتايج CAمطابقت بالايي نشان داد اما از لحاظ عملکرد گل، تفکيک ژنوتيپي آن واضح تر بود. در مجموع، اکسسشن کامياران1 به عنوان اکسسشن برتر براي توسعه گل محمدي با ژنوتيپ هاي محلي استان کردستان توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یوسفی، ب. (1398). ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد گل و اجزای آن در 12 ژنوتیپ محلی گل محمدی (. Rosa damascena Mill) استان کردستان. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), 50(3 ), 723-732. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493479Vancouver : کپی

یوسفی بایزید. ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد گل و اجزای آن در 12 ژنوتیپ محلی گل محمدی (. Rosa damascena Mill) استان کردستان. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران). 1398 [cited 2021December05];50(3 ):723-732. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493479IEEE : کپی

یوسفی، ب.، 1398. ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد گل و اجزای آن در 12 ژنوتیپ محلی گل محمدی (. Rosa damascena Mill) استان کردستان. مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران), [online] 50(3 ), pp.723-732. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493479. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی