برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 63 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدلي براي نقش مهارت، نياز و نگرش دبيران به فاوا بر کاربست آن در جريان تدريس با ميانجي کيفيت خدمات فناوري در مدارس هوشمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبيلي، ايران
 
چکیده: 
هدف ازاين پژوهش، ارائه مدلي براي نقش مهارت، نياز و نگرش دبيران به فاوا برکاربست آن در جريان تدريس با ميانجي کيفيت خدمات فناوري در مدارس هوشمند بود. جامعه ي آماري پژوهش، شامل34دبيرستان هوشمند با714دبير زن ومرد شاغل، دوره دوم متوسطه ناحيه يک ودوشهر رشت در سال93-94 بود. ازميان اين جامعه، تعداد 17دبيرستان به شيوه خوشه اي از نواحي يک و دو شهر رشت انتخاب شد از اين تعداد دبيرستان، با استفاده از جدول کرجسي و مورگان تعداد250دبير شاغل (114زن و 136مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. نتايج نشان داد که وضعيت کاربست دبيران از فناوري در جريان تدريس پايين است و مهارت و نيازدبيران به فناوري از سطح متوسط تفاوت معني داري ندارد، وضعيت نگرش آن ها به فناوري نيزازحدمتوسط به گونه اي معناداربالاتراست يعني دبيران نگرش مثبتي نسبت به فناوري در کلاس دارند. درموردکيفيت خدمات نتايج بيانگر وضعيت مناسب خدمات در مدارس هوشمندبود. همچنين خروجي به دست آمده از نرم افزار ليزرل حاکي از برازش عالي مدل است و نتايج بيانگر اين بود که مهارت دبيران به فاوا(05/0 p<)، اثر مستقيم و غير مستقيم بر کاربست فناوري دارد امانياز دبيران به فاوا(05/0 p>)برکاربست معني دار نيست. نگرش دبيران به فاوا نيز(05/0 p<)اثر غير مستقيم بر کاربست دارد
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرفرجودلنگرودی، س.، و زاهدبابلان، ع.، و معینی کیا، م.، و خالق خواه، ع. (1396). ارائه مدلی برای نقش مهارت, نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند. آموزش پژوهی, 3(11 ), 63-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493304Vancouver : کپی

میرفرجودلنگرودی سیده سمیرا، زاهدبابلان عادل، معینی کیا مهدی، خالق خواه علی. ارائه مدلی برای نقش مهارت, نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند. آموزش پژوهی. 1396 [cited 2022January26];3(11 ):63-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493304IEEE : کپی

میرفرجودلنگرودی، س.، زاهدبابلان، ع.، معینی کیا، م.، خالق خواه، ع.، 1396. ارائه مدلی برای نقش مهارت, نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند. آموزش پژوهی, [online] 3(11 ), pp.63-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493304. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی