برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1398 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 38 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش درس پژوهي بر توانمندسازي معلمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسي دانشگاه آزاد مرودشت، ايران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش درس پژوهي بر توانمندسازي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان مرودشت انجام گرفت که نظر هدف، پژوهش کاربردي و از نظر روش، پژوهش يک طرح شبه آزمايشي، به شيوه پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش شامل کليه معلمان ابتدايي شهرستان مرودشت که درسال تحصيلي 98-1397 در مدارس محل خدمت خود مشغول به اجراي فرايند درس پژوهي بودند وهمچنين معلمان غيردرس پژوه که دربرنامه درس پژوهي شرکت نکردند، بود. حجم نمونه نيز بااستفاده از فرمول کوکران، شامل 160 نفر بود. به منظور نمونه گيري از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارهاي توانمندسازي کنتاکي گردآوري شد. روايي ابزار توسط متخصصان و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ بررسي شد که مقدار اين آزمون براي کل پرسشنامه برابربا 97/0 به دست آمد. براي تجزيه وتحليل داده ها از روش آمارتوصيفي و استنباطي استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که بين نمرات توانمندسازي معلمان شرکت کرده در فرايند درس پژوهي و معلمان شرکت نکرده در اين فرايند تفاوت معناداري وجود دارد؛ همچنين نتايج نشان داد که بين نمرات معلمان شرکت کرده و شرکت نکرده در فرايند درس پژوهي در استانداردهاي طراحي و برنامه ريزي آموزشي، ايجاد و حفظ جو يادگيري، اجرا و انجام تدريس، سنجش و برقراري ارتباط با نتايج يادگيري، ارزيابي و انعکاس يادگيري و آموزش، همکاري بيشترمعلمان، فعاليت درجهت تقويت دانش محتوايي و تکنولوژي آموزشي تفاوت معناداري وجود دارد. از اين رو مي توان گفت که درس پژوهي مي تواند منجر به توسعه توانمندي هاي معلمان شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کشت ورز کندازی، ا.، و اناری نژاد، ع. (1398). بررسی تاثیر آموزش درس پژوهی بر توانمندسازی معلمان. آموزش پژوهی, 5(20 ), 38-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493170Vancouver : کپی

کشت ورز کندازی احسان، اناری نژاد عباس. بررسی تاثیر آموزش درس پژوهی بر توانمندسازی معلمان. آموزش پژوهی. 1398 [cited 2021October23];5(20 ):38-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493170IEEE : کپی

کشت ورز کندازی، ا.، اناری نژاد، ع.، 1398. بررسی تاثیر آموزش درس پژوهی بر توانمندسازی معلمان. آموزش پژوهی, [online] 5(20 ), pp.38-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493170. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 497 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی