نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 53 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي ارزشيابي توصيفي در درس رياضي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد سقز، سقز، ايران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي ارزشيابي توصيفي در درس رياضي پايه چهارم دوره ابتدايي شهرستان سقز انجام گرفت. پژوهش از نوع توصيفي است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه معلمان پايه چهارم دوره ابتدايي شهرستان سقز در سال تحصيلي 1397-1396 مي باشد. تعداد 130 نفر معلم به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته 58 گويه اي در مقياس ليکرت با طيف پنج درجه اي (خيلي زياد، زياد، تاحدودي، کم و خيلي کم) گردآوري شدند. روايي محتواي پرسشنامه با مراجعه به نظر متخصصان تأييد شد و پايايي آن نيز با استفاده از روش اجراي مجدد، مورد بررسي قرار گرفت. ضريب پايايي 0/94 به دست آمد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون هاي t تک نمونه اي و آزمون فريدمن به کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 تحليل شدند. يافته هاي پژوهش نشان داد که ارزشيابي توصيفي، داراي نقاط قوت مهمي ازجمله کاهش اضطراب امتحان رياضي در دانش آموزان مي باشد. مهم ترين ضعف هاي اجراي ارزشيابي توصيفي نيز عبارتند از تعداد بالاي دانش آموزان در کلاس و عدم اعتقاد اغلب والدين به ارزشيابي توصيفي. مهم ترين فرصت هاي ارزشيابي توصيفي عبارتند از افزايش روحيه مشارکت در بين دانش آموزان. مهمترين تهديدهاي ارزشيابي توصيفي عبارتند از عدم امکان مقايسه دقيق بين دانش آموزان از نظر ميزان يادگيري و پيشرفت تحصيلي. يافته ها همچنين نشان داد که بين نظرات معلمان زن و مرد در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي ارزشيابي توصيفي، تفاوت معني داري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علایی، ت.، و محمدپور، ا. (1397). بررسی نقاط قوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی در درس ریاضی. توسعه حرفه ای معلم, 3(3 ), 53-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493111Vancouver : کپی

علایی توران، محمدپور ابراهیم. بررسی نقاط قوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی در درس ریاضی. توسعه حرفه ای معلم. 1397 [cited 2022May25];3(3 ):53-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493111IEEE : کپی

علایی، ت.، محمدپور، ا.، 1397. بررسی نقاط قوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی در درس ریاضی. توسعه حرفه ای معلم, [online] 3(3 ), pp.53-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493111. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2852 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی