برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير ابعاد شخصيت بر احساس، اعتماد و جذابيت در برند کارفرما

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مديريت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش بررسي تاثير ابعاد شخصيت بر احساس، اعتماد و جذابيت در برند کارفرما است. پژوهش حاظر از حيث هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي همبستگي است. جامعه آماري شامل 13000 نفر از دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي و 147 نفر از کارکنان شرکت نفت در شهر اردبيل مي باشد. بر اين اساس تعداد 410 نفر با استفاده از جدول کرجسي و مورگان و روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي اندازه گيري ابعاد شخصيتي برند کارفرما مدل ليونس و همکاران (2005)، احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما مدل هاي چاودري و هالبروک (2001) و براکوس (2009) و جذابيت برند کارفرما مدل رامپل و کنينگ (2012) مورد استفاده قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با روش مدل معادلات ساختاري با رويکرد حداقل مربعات جزئي و نرم افزار پي ال اس انجام گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که بين ابعاد شخصيتي برند کارفرما و احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين رابطه مثبت و معنادار در بين احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما با جذابيت برند کارفرما تاييد شد. همچنين نوع جامعه آماري (کارکنان يا دانشجويان) در تأثير شخصيت برند بر احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما مؤثر بود؛ اما تأثير احساس و اعتماد نسبت به برند کارفرما بر جذابيت برند کارفرما بين دو جامعه آماري تفاوت معناداري نداشت و فرضيه آن مورد تاييد قرار نگرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحمانی، ن.، و ابراهیم پور، ح.، و عسگرنژادنوری، ب.، و حسن زاده، م. (1397). تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس, اعتماد و جذابیت در برند کارفرما. مطالعات رفتار سازمانی, 7(4 (پیاپی 28) ), 245-280. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493058Vancouver : کپی

رحمانی ناصر، ابراهیم پور حبیب، عسگرنژادنوری باقر، حسن زاده محمد. تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس, اعتماد و جذابیت در برند کارفرما. مطالعات رفتار سازمانی. 1397 [cited 2021October27];7(4 (پیاپی 28) ):245-280. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493058IEEE : کپی

رحمانی، ن.، ابراهیم پور، ح.، عسگرنژادنوری، ب.، حسن زاده، م.، 1397. تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس, اعتماد و جذابیت در برند کارفرما. مطالعات رفتار سازمانی, [online] 7(4 (پیاپی 28) ), pp.245-280. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=493058. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی