برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1381 , دوره  45 , شماره  76 ; از صفحه 89 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تحليلي آزمون هاي چهار گزينه اي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در نيمسال دوم80-79

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
متداولترين آزمون عيني مورد استفاده در امتحانات كتبي دانشجويان، آزمون چهار گزينه اي است و هدف از تحليل سوال هاي آزمون، وارسي تك تك سوال ها و تعيين ميزان دقت و نارسايي آنهاست. از آنجا كه در مورد چگونگي ارزشيابي، ميزان روايي و پايايي آزمون هاي برگزار شده در دانشگاه علوم پزشكي مشهد مطالب مكتوبي نبود، پژوهش حاضر به منظور بررسي تحليلي آزمون هاي چهار گزينه اي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1380 انجام گرفت.در يك مطالعه توصيفي، اطلاعات مربوط به 24 آزمون چهار گزينه اي دانشكده پزشكي مشهد كه در نيمسال دوم تحصيلي 79-80 توسط دستگاه (optical mark reader) OMR تصحيح شده بود مورد بررسي قرار گرفت و براي تك تك سوالات 1494) سوال( ضرايب دشواري و تمايز و براي هر آزمون ضريب پايايي و خطاي معيار اندازه گيري محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي توسط نرم افزار SPSS صورت پذيرفت.ميانگين ضريب پايايي آزمون ها 0.72±0.13 با حداقل 0.4 و حداكثر 0.93 بود. ضريب پايايي آزمون ها در دروس علوم پايه 0.88±0.03 و در دروس باليني 0.68 ±0.12 بود كه تفاوت معني داري بين ضريب پايايي آزمون دروس پايه و باليني مشاهده مي گردد (p=00.0001). خطاي معيار اندازه گيري آزمون ها نيز 3.51± 1.11 با حداقل 2.15 و حداكثر 5.78 مي باشد. تفاوت معني داري بين خطاي معيار اندازه گيري در آزمون هاي دروس علوم پايه  0.28± 0.4 و دروس باليني 3.1 ±1.1 مي باشد. تفاوت معني داري بين خطاي معيار اندازه گيري در آزمون هاي دروس علوم پايه و باليني مشاهده مي گردد (p=00.0001). بر اساس اطلاعات موجود ضريب دشواري %52.2 سوال ها در محدوده نامناسب مي باشد، به نحوي كه 7.6 درصد سوال ها بسيار مشكل و %44.6 سوال ها بسيار ساده بودند. در نيمي از موارد نيز سوال هاي آزمون در تمايزگذاري بين گروه قوي و ضعيف آزمون شوندگان از قدرت كافي برخوردار نبودند. از مجموع 1496 سوال تنها يك سوم سوال ها ضرايب دشواري و تميز قابل قبول داشتند. با توجه به مقادير ضريب تمايز در %22.1 از سوالات، بررسي و تجديد نظر در سوالهاي آزمون و در %27.2 موارد، حذف سوال هاي نامناسب توصيه مي گردد.با توجه به يافته هاي پژوهش مبني بر ضرورت ارتقا كيفيت آزمون ها و فرآيند ارزشيابي، توصيه مي گردد از نتايج آماري تحليل آزمون جهت طراحي بهتر سوالات در آزمون هاي آتي استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاوه طباطبایی، م.، و بحرینی طوسی، س.، و درخشان، ا.، و خواجه دلویی، م.، و غلامی، ح. (1381). بررسی تحلیلی آزمون های چهار گزینه ای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم80-79. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 45(76), 89-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49288Vancouver : کپی

کاوه طباطبایی مریم سادات، بحرینی طوسی سیدمحمدحسین، درخشان اکبر، خواجه دلویی محمد، غلامی حسن. بررسی تحلیلی آزمون های چهار گزینه ای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم80-79. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1381 [cited 2022January26];45(76):89-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49288IEEE : کپی

کاوه طباطبایی، م.، بحرینی طوسی، س.، درخشان، ا.، خواجه دلویی، م.، غلامی، ح.، 1381. بررسی تحلیلی آزمون های چهار گزینه ای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم80-79. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 45(76), pp.89-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49288. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 512 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی