برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  32 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

اثر ريزموجودات مفيد و سطوح مختلف نيتروژن بر خصوصيات مورفولوژيکي و عملکرد توت فرنگي رقم پاروس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغباني، دانشگاه محقق اردبيلي
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير ريزموجودات مفيد ((Effective Microorganisms (EM) در سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و کيفيت توت فرنگي رقم پاروس، آزمايشي به صورت کرت هاي دو بار خردشده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار طي سال هاي 94-1393در دانشگاه محقق اردبيلي، اجرا شد. در اين بررسي تيمارهاي آزمايش، EM در چهار سطح (صفر، يک، دو و سه درصد)، روش هاي کاربرد EM در دو سطح (کاربرد خاکي و محلول پاشي) و نيتروژن در سه سطح (50، 100 و 150 کيلوگرم خالص در هکتار) اعمال گرديدند. شاخص هاي مورد بررسي شامل سطح برگ، تعداد گل، تعداد ميوه، طول، حجم، وزن تر و خشک، عملکرد، ويتامين ث، مواد جامد محلول، اسيديته کل، عمر انباري و درصد تشکيل ميوه اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد که اثر غلظت هاي مختلف ريزموجودات مفيد در سطح احتمال يک درصد بر صفات وزن تر و خشک ريشه، طول ريشه، تعداد رانر، کلروفيل کل، سطح برگ و عملکرد و در سطح احتمال پنج درصد بر ميزان وزن تر و خشک برگ، کلروفيل a و b معني دار بوده است، بر اساس نتايج، اثر روش هاي مختلف کاربرد EM و اثرات متقابل تيمارها در هيچ يک از شاخص ها اختلاف قابل توجهي نداشتند. بر اساس نتايج تجزيه واريانس داده ها، سطوح نيتروژن بر صفات وزن تر ريشه، طول ريشه، تعداد رانر، کلرفيل a، b و کل، سطح برگ و عملکرد در سطح احتمال يک درصد و بر روي صفات وزن تر برگ، وزن خشک برگ و ريشه در سطح احتمال پنج درصد اثر معني داري داشتند. بر اساس نتايج اين بررسي غلظت دو درصد و سه درصد ريزموجودات مفيد و همچنين سطح 100 کيلوگرم در هکتار نيتروژن اثرهاي مثبتي بر روي شاخص هاي اندازه گيري شده نسبت به شاهد داشتند. بر اساس نتايج تجزيه واريانس داده ها، سطوح نيتروژن بر صفات وزن تر ريشه، طول ريشه، تعداد رانر، کلرفيل a، b و کل، سطح برگ و عملکرد در سطح احتمال يک درصد و بر روي صفات وزن تر برگ، وزن خشک برگ و ريشه در سطح احتمال پنج درصد اثر معني داري داشتند. بر اساس نتايج اين بررسي غلظت دو درصد و سه درصد ريزموجودات مفيد و همچنين سطح 100 کيلوگرم در هکتار نيتروژن اثرهاي مثبتي بر روي شاخص هاي اندازه گيري شده نسبت به شاهد داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکوهیان، ع.، و عینی زاده، ش. (1397). اثر ریزموجودات مفید و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توت فرنگی رقم پاروس. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی), 32(1 ), 51-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492810Vancouver : کپی

شکوهیان علی اکبر، عینی زاده شهریار. اثر ریزموجودات مفید و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توت فرنگی رقم پاروس. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 1397 [cited 2021November27];32(1 ):51-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492810IEEE : کپی

شکوهیان، ع.، عینی زاده، ش.، 1397. اثر ریزموجودات مفید و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توت فرنگی رقم پاروس. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 32(1 ), pp.51-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492810. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی