برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1397 , دوره  26 , شماره  139 ; از صفحه 9 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش نانوذره کيتوزان (Chitosan) همراه شده با پروتئين هاي ترشحي-تراوشي ليشمانيا ماژور بر ميزان اپوپتوز ماکروفاژهاي موشي حساس شده با انگل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ايمني شناسي پزشکي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس
 
چکیده: 
مقدمه و هدف ليشمانيوز يک معضل بهداشت عمومي است که توسط گونه هاي مختلف ليشمانيا ايجاد مي شود. القاي اپوپتوز در ماکروفاژهاي آلوده از مکانيسم هاي اصلي فرار انگل از سيستم ايمني است. جلوگيري از اپوپتوز و تقويت توانايي کشندگي ماکروفاژها مي تواند در درمان و يا کنترل ليشمانيوز موثر باشد. در اين مطالعه اثر نانوذره کيتوزان همراه شده با پروتئين هاي ترشحي-تراوشي ليشمانيا ماژور بر ميزان اپوپتوز ماکروفاژها در مواجهه با ليشمانيا بررسي شده است. مواد و روش ها پروتئين هاي ترشحي-تراوشي از سوپرناتانت کشت ليشمانيا ماژور جدا شد. محدوده وزن مولکولي پروتئيني و غلظت آن به روشSDS-PAGE و برادفورد تعيين گرديد. آنتي ژن ها با نانوذره کيتوزان همراه شدند. همراه شدن آنتي ژن و نانوذره به روش FTIR تاييد گرديد. سميت نانوذره بر ماکروفاژها به روش تست MTT تعيين گرديد. موش هاي آزمون در روزهاي 0، 10، 21 به صورت داخل صفاقي با پروتئين هاي ترشحي-تراوشي ليشمانيا، نانوذره کيتوزان و پروتئين هاي ترشحي-تراوشي ليشمانيا همراه شده با نانوذره کيتوزان تيمار شدند. بعد از 28 روز ماکروفاژها جدا شده و درصد اپوپتوز آن ها در حضور و عدم حضور انگل به روش فلوسيتومتري بررسي گرديد. نتايج بيشينه توليد پروتئين هاي ترشحي-تراوشي ليشمانيا ماژور 72 ساعت بعد از کشت انگل است. پروتئين ها در محدوده 110-35 کيلودالتون قرار دارند. در غلظت 250 μ g/ml بيشترين درصد همراهي با نانوذره برابر%76 ديده مي شود. نتايج MTT عدم سميت تمامي غلظت هاي نانوذره کيتوزان همراه شده با پروتيين هاي ترشحي-تراوشي را تاييد کرد. نتايج حاصل از سنجش اپوپتوز به روش انکسين نشان داد که ميزان اپوپتوز در ماکروفاژهاي تيمار شده با نانوذره کيتوزان و کيتوزان همراه شده با پروتيين هاي ترشحي-تراوشي به طور معني داري (P≤ 0. 05) از ماکروفازهاي تيمار نشده کمتر است. نتيجه گيري کيتوزان همراه شده با پروتئين هاي ترشحي-تراوشي ليشمانيا مي تواند از راه کاهش اپوپتوز، توانايي ماکروفاژهاي آلوده را در حذف انگل افزايش دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فیض آبادی، ا.، و زواران حسینی، ا.، و صعودی، س.، و خسروجردی، آ. (1397). بررسی نقش نانوذره کیتوزان (Chitosan) همراه شده با پروتئین های ترشحی-تراوشی لیشمانیا ماژور بر میزان اپوپتوز ماکروفاژهای موشی حساس شده با انگل. دانشور پزشکی, 26(139 ), 9-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492600Vancouver : کپی

فیض آبادی الهام، زواران حسینی احمد، صعودی سارا، خسروجردی آرزو. بررسی نقش نانوذره کیتوزان (Chitosan) همراه شده با پروتئین های ترشحی-تراوشی لیشمانیا ماژور بر میزان اپوپتوز ماکروفاژهای موشی حساس شده با انگل. دانشور پزشکی. 1397 [cited 2021July28];26(139 ):9-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492600IEEE : کپی

فیض آبادی، ا.، زواران حسینی، ا.، صعودی، س.، خسروجردی، آ.، 1397. بررسی نقش نانوذره کیتوزان (Chitosan) همراه شده با پروتئین های ترشحی-تراوشی لیشمانیا ماژور بر میزان اپوپتوز ماکروفاژهای موشی حساس شده با انگل. دانشور پزشکی, [online] 26(139 ), pp.9-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492600. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی