برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1398 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 54 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير فيلترکيک نيشکر بر برخي از شاخص هاي کيفيت خاک در منطقه هفت تپه (خوزستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسي خاک، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا
 
چکیده: 
کمبود مواد آلي در مزارع نيشکر جنوب خوزستان، استفاده از کودهاي آلي را اجتناب ناپذير کرده است. فيلتر کيک يک ماده آلي و از توليدات جانبي کارخانه هاي نيشکر بوده و اخيراً به عنوان يک کود آلي بالقوه مورد توجه است. به منظور بررسي تأثير فيلترکيک بر برخي از شاخص هاي کيفيت خاک، مطالعه اي در سال 1393 در مزارع شرکت کشت و صنعت هفت تپه خوزستان، در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در سه تيمار و سه تکرار انجام شد. تيمارها شامل زمين کشت نشده (باير)، مزرعه نيشکر بدون فيلتر کيک و مزرعه نيشکر با فيلتر کيک (100 تن در هکتار، در دو سال پياپي) مي باشد. جرم مخصوص ظاهري، تخلخل، ميانگين وزني قطر خاکدانه ها و ميانگين هندسي قطر خاکدانه ها در عمق 0 تا 30 سانتي متري و کربن آلي، کربن فعال، ازت کل، فسفر زيست فراهم، پتاسيم زيست فراهم، فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي، تنفس پايه و تنفس برانگيخته در عمق هاي 0 تا 30 و 30 تا 60 سانتي متري در تيمارها مقايسه شدند. کاربرد فيلتر کيک باعث افزايش ميزان کربن آلي (1/4 برابر)، فسفر زيست فراهم (4/7 برابر)، تنفس پايه (5/1 برابر) و تنفس برانگيخته (9/1 برابر)، آنزيم فسفاتاز (6/1 برابر)، ميانگين وزني قطر خاکدانه ها (8/2 برابر)، ميانگين هندسي قطر خاکدانه ها (2/1 برابر) و کاهش وزن مخصوص ظاهري (84/0)، نسبت به تيمار بدون فيلتر کيک شد (001/0 > p). اثرات متقابل تيمارهاي کودي و عمق نمونه برداري تنها بر روي کربن فعال و نيتروژن معني دار بود و روي بقيه شاخص ها اختلاف معني داري نشان نداد. بيشترين مقدار پتاسيم زيست فراهم را تيمار باير (157ميلي گرم بر کيلوگرم) داشت که با تيمار فيلتر کيک (135ميلي گرم بر کيلوگرم) در يک گروه آماري قرار گرفتند. در مقابل، کاربرد فيلترکيک افزايش معني داري در اندازه تخلخل کل خاک نسبت به تيمار بدون فيلتر کيک ايجاد نکرد. در کل، کاربرد کوتاه مدت فيلتر کيک در کشت نيشکر تأثير مثبتي در بهبود کيفيت خاک داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملایی، ن.، و نائل، م.، و شکل آبادی، م.، و صفری سنجانی، ع.، و قاسمی پور، ع. (1398). بررسی تاثیر فیلترکیک نیشکر بر برخی از شاخص های کیفیت خاک در منطقه هفت تپه (خوزستان). تحقیقات کاربردی خاک, 7(3), 54-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492315Vancouver : کپی

ملایی نرگس، نائل محسن، شکل آبادی محسن، صفری سنجانی علی اکبر، قاسمی پور علی. بررسی تاثیر فیلترکیک نیشکر بر برخی از شاخص های کیفیت خاک در منطقه هفت تپه (خوزستان). تحقیقات کاربردی خاک. 1398 [cited 2021October18];7(3):54-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492315IEEE : کپی

ملایی، ن.، نائل، م.، شکل آبادی، م.، صفری سنجانی، ع.، قاسمی پور، ع.، 1398. بررسی تاثیر فیلترکیک نیشکر بر برخی از شاخص های کیفیت خاک در منطقه هفت تپه (خوزستان). تحقیقات کاربردی خاک, [online] 7(3), pp.54-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=492315. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 33 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی