برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 215 تا صفحه 222 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع خشونت در رانندگي بين رانندگان شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
 
چکیده: 
سابقه و هدف سوانح ترافيکي و پيامد ترافيک ناهنجار نه تنها شامل مرگ و مصدوميت در جامعه مي شود بلکه موجب گسيختگي روابط اجتماعي، برهم خوردن سلامت روان و پايين آمدن کيفيت زندگي مردم اين جوامع مي شود. رفتارهاي خشونت آميز در رانندگي علاوه بر آسيب جسماني و مرگ، بر سلامت اجتماعي و رواني شهروندان نيز تاثير مي گذارد. اين تحقيق باهدف شناسايي رفتارهاي خشونت آميز رانندگان وسايل نقليه موتوري و اندازه گيري و توزيع اين رفتارها در تهران انجام شد. روش بررسي اين پژوهش با استفاده از يک پرسشنامه پژوهشگر ساخته با روايي و پايايي بالا در بازه زماني شهريور تا آذر 1397 انجام شد. پرسشنامه داراي دو بخش اطلاعات دموگرافيک رانندگان و 20 سوال اختصاصي در مورد رفتارهاي خشونت آميز بود. سوالات اختصاصي در مقياس 5 درجه اي ليکرت از کاملا مخالفم=1 تا کاملا موافقم = 5 طراحي شد. براي محاسبه روايي محتوايي از ضريب نسبت اعتبار محتوا استفاده شد که براي هر سوالات بالاي 7/0 و براي کليه سوالات 72/0 بود. با استفاده ازنظر 10 متخصص شاخص روايي محتوا نيز 8/0 محاسبه شد. براي پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضريب کرونباخ 7/0 بود. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار توصيفي و تحليل آماري ناپارمتريک (من ويتني و کروسکال) انجام شد. يافته ها رفتار عصبي شدن از گير افتادن در ترافيک يا گير افتادن پشت راننده اي که آهسته رانندگي مي کند، بيشترين توزيع را در بين رانندگان داشت (2/11). کمترين ميانگين نيز مربوط به عبور از چراغ قرمز و زبان يا شکلک درآوردن براي ساير رانندگان بود. بررسي ارتباط متغيرهاي دموگرافيک با ميزان خشونت در رانندگان نيز نشان داد، بين نوع وسيله نقليه و ميانگين خشونت(p=0. 001) و بين ميانگين خشونت در دو گروه از رانندگان که سابقه درگيري و نزاع داشتند و گروهي که نداشتند، ارتباط معنادار ديده شد (p=0. 018). نتيجه گيري با توجه به اينکه رفتار خشونت آميز در رانندگي مي تواند عواقب منفي زيادي در جامعه داشته باشد، بهتر است براي افرادي که سابقه نزاع و درگير شدن با افراد ديگر رادارند و صبر و تحمل کمتري در ترافيک دارند، آموزش و فرهنگ سازي در جهت اصلاح رفتار رانندگي، کنترل پرخاشگري رانندگي و احترام به قانون به کار گرفته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سوری، ح.، و یوسفی نژادی، ت.، و رزاقی، ع. (1397). بررسی شیوع خشونت در رانندگی بین رانندگان شهر تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(4 ), 215-222. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491977Vancouver : کپی

سوری حمید، یوسفی نژادی ترانه، رزاقی علیرضا. بررسی شیوع خشونت در رانندگی بین رانندگان شهر تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 1397 [cited 2021December09];6(4 ):215-222. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491977IEEE : کپی

سوری، ح.، یوسفی نژادی، ت.، رزاقی، ع.، 1397. بررسی شیوع خشونت در رانندگی بین رانندگان شهر تهران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [online] 6(4 ), pp.215-222. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491977. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی