نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 183 تا صفحه 190 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش حساسيت فردي در اثر صداي فرکانس کم بر عملکردهاي شناختي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
 
چکیده: 
سابقه و هدف صداي کم فرکانس حتي در ترازهاي پايين آزار دهنده بوده و عملکرد شناختي افراد را تحت تاثير قرار مي دهد. برخي از تفاوتهاي فردي مانند حساسيت به صدا ميتوانند تاثير صدا بر عملکردهاي شناختي را کاهش يا افزايش دهند. هدف اين تحقيق بررسي اثر حساسيت به صدا بر عملکرد شناختي در حضور صداي فرکانس کم مي باشد. روش بررسي پژوهش حاضر از نوع مداخله اي مي باشد. جامعه پژوهش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي همدان بودند که از ميان آن ها تعداد 120 نفر به صورت داوطلب و پس از اخذ رضايت نامه کتبي به روش نمونه گيري هدفمند (60 نفر حساسيت بالا و 60 نفر حساسيت پايين) انتخاب شدند. با شبيه سازي محيط واقعي هر يک از افراد موردمطالعه در ترازهاي صوتي 50، 60 و 70 دسي بل به مدت 40 دقيقه در معرض مواجهه قرار گرفتند. در حين مواجهه با استفاده از آزمون عملکرد پيوسته ديداري-شنيداري عملکردهاي شناختي افراد موردبررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آزمون تي مستقل و تحليل واريانس موردبررسي قرار گرفتند. يافته ها نتايج نشان داد که صداي فرکانس کم مولفه هاي عملکرد شناختي را به صورت منفي تحت تاثير قرار مي دهد و با افزايش تراز صوت از 50 تا 70 دسي بل و از 125 به 250 هرتز عملکردهاي شناختي کاهش مي يابند (p<0/05). بررسي اثر ميزان حساسيت افراد نشان داد که در افراد داراي حساسيت بالا عملکردهاي شناختي بيشتر از افراد داراي حساسيت پايين تحت تاثير قرار مي گيرند و تفاوت دو گروه از لحاظ آماري معنا دار مي باشد (p<0/05). نتيجه گيري نتايج نشان داد که افزايش تراز فشار صوت باعث کاهش مولفه هاي شنيداري انواع توجه و کيفيت کاري مي گردد و اين تاثير منفي در افراد داراي حساسيت بالا به صداي کم فرکانس بيشتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بابامیری، م.، و معتمدزاده، م.، و گل محمدی، ر.، و فرهادیان، م.، و درخشان، ج. (1397). بررسی نقش حساسیت فردی در اثر صدای فرکانس کم بر عملکردهای شناختی دانشجویان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(4 ), 183-190. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491970Vancouver : کپی

بابامیری محمد، معتمدزاده مجید، گل محمدی رستم، فرهادیان مریم، درخشان جلیل. بررسی نقش حساسیت فردی در اثر صدای فرکانس کم بر عملکردهای شناختی دانشجویان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 1397 [cited 2022May21];6(4 ):183-190. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491970IEEE : کپی

بابامیری، م.، معتمدزاده، م.، گل محمدی، ر.، فرهادیان، م.، درخشان، ج.، 1397. بررسی نقش حساسیت فردی در اثر صدای فرکانس کم بر عملکردهای شناختی دانشجویان. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [online] 6(4 ), pp.183-190. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491970. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی