برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه استرس شغلي با کيفيت زندگي کاري کارکنان اورژانس پيش بيمارستاني شهر شيراز، سال 1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران
 
چکیده: 
مقدمه پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني با محيط هاي استرس زايي همچون اماکن پراز مجروح، بيماران بد حال و غيره روبرو هستند که کار کردن در آن بسيار دشوار است و برروي کيفيت زندگي کاري آنها تاثير مي گذارد. مقوله کيفيت زندگي کاري از اهميت خاصي برخوردار است زيرا با کليدي ترين عامل در تحقق اهداف سازمان، يعني نيروي انساني در ارتباط است. بدين منظور پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگي استرس شغلي با کيفيت زندگي کاري پرسنل پيش بيمارستاني اورژانس شهر شيراز، انجام شد. روش اين مطالعه يک پژوهش توصيفي-همبستگي است که بر روي پرسنل اورژانس پيش بيمارستاني شاغل در پايگاه جاده اي و شهري شيراز به صورت سرشماري انجام شد. جهت جمع آوري داده ها از سه ابزار استاندارد مشخصات دموگرافيک فردي، پرسشنامه استرس شغلي (Health and Safety Executive (HSE) و پرسشنامه کيفيت زندگي کاري (Walton QWL) استفاده شد. از نرم افزار SPSS16 و از روش هاي آمار توصيفي جهت توصيف متغيرهاي زمينه اي، کيفيت زندگي کاري و استرس شغلي و به منظور تعيين همبستگي بين کيفيت زندگي کاري با استرس شغلي، از ضريب همبستگي پيرسون، جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. يافته ها در اين مطالعه تمام 260 پرسنلي که وارد مطالعه شدند، طرح را تا پايان همراهي کردند و مطالعه با 260 نمونه به پايان رسيد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش ميانگين کيفيت زندگي کاري 8/13± 94/89 بود و ميانگين استرس شغلي 4/14± 93/105 بود. همچنين، بين شاخص کيفيت زندگي کاري با استرس شغلي (001/0>P) ارتباط معکوس و معني داري وجود داشت. نتيجه گيري نتايج حاصل از پژوهش حاضر حاکي از آن است پرستاران اورژانس 115 شيراز داراي استرس شغلي متوسط رو به بالا و کيفيت زندگي کاري متوسط هستند که هرچه استرس شغلي کاهش يابد کيفيت زندگي کاري متعاقب آن افزايش مي يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نگهداری، ا.، و جدیدمیلانی، م.، و آل محمد، س.، و سیدحسین پیشگویی، ا. (1397). رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر شیراز, سال 1396. پژوهش پرستاری, 13(6 ), 48-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491420Vancouver : کپی

نگهداری ابوذر، جدیدمیلانی مریم، آل محمد سیده نفیسه، سیدحسین پیشگویی امیر. رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر شیراز, سال 1396. پژوهش پرستاری. 1397 [cited 2021October27];13(6 ):48-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491420IEEE : کپی

نگهداری، ا.، جدیدمیلانی، م.، آل محمد، س.، سیدحسین پیشگویی، ا.، 1397. رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر شیراز, سال 1396. پژوهش پرستاری, [online] 13(6 ), pp.48-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491420. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 233 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی