برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش رويکردهاي غالب آموزش زبان؛ مطالعه برنامه هاي درسي آموزش زبان در دوره ابتدايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کردستان، کردستان، ايران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، بررسي برنامه هاي درسي آموزش زبان فارسي (محتوا، روش و سازوکارهاي يادگيري) در دوره ابتدايي است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ شيوه گردآوري داده ها، توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري شامل معلمان پايه اول و دوم ابتدايي است که در مدارس ابتدايي شهرستان سنندج در سال تحصيلي 95-94 فعاليت داشتند که با استفاده از روش نمونه گيري به شيوه تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته در اين پژوهش ابزار شامل پرسشنامه محقق ساخته ايست که مبتني بر پرسشنامه رايج حوزه آموزش زبان با عنوان سنجش رويکردهاي آموزش زبان (ALEA) است. براي تجزيه وتحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي شامل جداول و توزيع فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و نيز در سطح آمار استنباطي از آزمون تحليل عاملي اکتشافي، ANOVA، تحليل واريانس يک راهه، آزمون t تک نمونه اي و آزمون بارتلت (با نرم افزار SPSS19) بهره گرفته شد. عوامل و مؤلفه هاي برنامه هاي درسي آموزش زبان فارسي در پايه اول و دوم ابتدايي از ديدگاه معلمان در برنامه درسي اجرا شده با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافي استخراج شدند که با توجه به بار عاملي و ساختار مفهومي و نظري گزاره هاي تشکيل دهنده پرسشنامه با تأکيد بر گزاره هاي با بيشترين بار عاملي به ترتيب با عناوين روش هاي آموزش ذاتي؛ روش هاي آموزش اکتسابي؛ محتواي موضوعي اکتسابي؛ محتواي موضوعي ذاتي؛ محتواي موضوعي تعاملي؛ سازوکارهاي يادگيري تعاملي؛ سازوکارهاي يادگيري ذاتي؛ روش هاي آموزشي تعاملي؛ و سازوکارهاي يادگيري اکتسابي نام گذاري شدند. نتايج نشان مي دهد که ديدگاه معلمان ابتدايي براي عامل سازوکارهاي آموزشي در رويکرد تعاملي در مقايسه با رويکرد اکتسابي تفاوت معنادار بيشتري داشته و ديدگاهشان احتمالاً به ترتيب به رويکرد تعاملي و سپس رويکرد اکتسابي نزديک تر است. هم چنين معلمان در عامل محتواي موضوعي ديدگاهشان به ترتيب شامل رويکردهاي ذاتي، تعاملي و اکتسابي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادیان، آ.، و سلیمی، ج. (1398). سنجش رویکردهای غالب آموزش زبان؛ مطالعه برنامه های درسی آموزش زبان در دوره ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 16(35 (پیاپی 62) ), 64-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491273Vancouver : کپی

مرادیان آذر، سلیمی جمال. سنجش رویکردهای غالب آموزش زبان؛ مطالعه برنامه های درسی آموزش زبان در دوره ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1398 [cited 2022January19];16(35 (پیاپی 62) ):64-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491273IEEE : کپی

مرادیان، آ.، سلیمی، ج.، 1398. سنجش رویکردهای غالب آموزش زبان؛ مطالعه برنامه های درسی آموزش زبان در دوره ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 16(35 (پیاپی 62) ), pp.64-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491273. 

 
بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی