برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي تشکيل رسوب آسفالتين نفت مخزن با معادله حالت CPA و رويکردي جديد بر مبناي ساختار مولکولي آسفالتين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* انستيتو مهندسي نفت، دانشکده مهندسي شيمي، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهران، ايران
 
چکیده: 
در اين مطالعه يک رويکرد جديد و منطبق بر ساختار مولکولي آسفالتين براي مدل سازي رسوب آسفالتين با معادله حالت CPA ارائه مي شود. قابليت هاي ديدگاه ارائه شده با پياده سازي آن بر روي دو نمونه نفت زنده بررسي شده است. بر اساس آناليزهاي تعيين مشخصات آسفالتين که بيان مي دارد تعداد سايت هاي بازي آسفالتين 5/4 برابر تعداد سايت هاي اسيدي آن است، پنج سايت فعال و مشابه براي آسفالتين در نظر گرفته شد. خودگردآيي آسفالتين و گردآيي متقابل آسفالتين و جزء سنگين هيدروکربني در مدل سازي لحاظ گرديد. فشار بحراني جزء سنگين به کمک داده هاي فشار حباب نفت در يک نقطه دمايي، برازش شد. نتايج حاصل نشان دادند که ديدگاه ارائه شده مي تواند منحني فشار حباب هر دو نمونه نفت را با خطاي کمتر از 54/1% پيش بيني نمايد. به منظور مدل سازي فشار شروع تشکيل رسوب آسفالتين، انرژي گردايي متقابل بين آسفالتين و جزء سنگين هيدروکربني به عنوان تنها پارامتر تنظيم معادله حالت در نظر گرفته شد. همچنين سه نوع تابعيت مختلف براي وابستگي دمايي انرژي گردايي متقابل بين آسفالتين و جزء سنگين هيدروکربني پيشنهاد و بررسي گرديد که بهترين تابع وابستگي انرژي گردايي متقابل به معکوس دما را بيان مي کند. نتايج نشان مي دهند که اين مدل، با در نظر گرفتن بهترين تابع، مي تواند منحني فشار شروع تشکيل رسوب آسفالتين براي هر دو نمونه نفت را با خطاي کمتر از 50/5% پيش بيني نمايد. مدل ارائه شده قادر است در دماي مخزن فشار شروع تشکيل رسوب آسفالتين براي نمونه نفت يک و دو را به ترتيب برابر با 5/502 و bar 4/250 پيش بيني کند که داده هاي آزمايشگاهي آن به ترتيب 527 و bar 262 است. بنابراين، ديدگاه معرفي شده در اين مطالعه نه تنها دقيق تر از ديدگاه هاي قبلي است بلکه قادر است روند کلي تغييرات فشار شروع تشکيل رسوب آسفالتين با دما را بسيار بهتر و منطبق بر رفتار واقعي آسفالتين پيش بيني نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ورامش، ا.، و حسین پور، ن. (1398). مدل سازی تشکیل رسوب آسفالتین نفت مخزن با معادله حالت CPA و رویکردی جدید بر مبنای ساختار مولکولی آسفالتین. پژوهش نفت, 29(106 ), 54-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491252Vancouver : کپی

ورامش امیر، حسین پور نگهدار. مدل سازی تشکیل رسوب آسفالتین نفت مخزن با معادله حالت CPA و رویکردی جدید بر مبنای ساختار مولکولی آسفالتین. پژوهش نفت. 1398 [cited 2021August04];29(106 ):54-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491252IEEE : کپی

ورامش، ا.، حسین پور، ن.، 1398. مدل سازی تشکیل رسوب آسفالتین نفت مخزن با معادله حالت CPA و رویکردی جدید بر مبنای ساختار مولکولی آسفالتین. پژوهش نفت, [online] 29(106 ), pp.54-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491252. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 33 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی