نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه رويکردهاي مطالعه با پيشرفت تحصيلي و برداشت از مفهوم يادگيري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيدبهشتي، تهران، ايران
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسي رويکردهاي مطالعة عمقي، سطحي و راهبردي دانشجويان و رابطة اين رويکردها با پيشرفت تحصيلي و برداشت از مفهوم يادگيري بود. جامعة آماري پژوهش همة 5800 دانشجو دانشگاه ايلام بودند که با بهره مندي از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و فرمول حجم نمونهکوکران، 534 نفر از دانشجويان دانشکده هاي علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي و کشاورزي دانشگاه ايلام (310 دختر و 224 پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. آزمودني ها به پرسشنامة مهارت هاي مطالعه و يادگيري دانشجويان (انتويستل، 1997) که قسمت اول آن مفهوم يادگيري را نيز مي سنجد و چک ليست اطلاعات فردي و پيشرفت تحصيلي پاسخ دادند. داده هاي با استفاده از جدول توافقي، ضريب کاي-مربع پيرسون، گاما، همبستگي اسپيرمن و همبستگي پيرسون و با کمک نرم افزار SPSS16 تحليل شدند. نتايج به دست آمده نشان داد که بين رويکردهاي مطالعة عمقي (0001/0>p، 22/0=r) و راهبردي (005/0>p، 18/0=r) با پيشرفت تحصيلي، ارتباط مستقيم و بين رويکرد سطحي (05/0>p، 11/0-=r) و پيشرفت تحصيلي ارتباط معکوس وجود دارد. همچنين يافته ها نشان مي دهند که بين برداشت دانشجويان از مفاهيم يادگيري و رويکردهاي مطالعه (05/0>p) ارتباط معناداري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکبری، م.، و فتح آبادی، ج.، و الماسی، ا.، و محمدزاده، ج. (1398). بررسی رابطه رویکردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی و برداشت از مفهوم یادگیری. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 16(34 (پیاپی 61) ), 75-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491248Vancouver : کپی

اکبری مهناز، فتح آبادی جلیل، الماسی اسحاق، محمدزاده جهانشاه. بررسی رابطه رویکردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی و برداشت از مفهوم یادگیری. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1398 [cited 2022May17];16(34 (پیاپی 61) ):75-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491248IEEE : کپی

اکبری، م.، فتح آبادی، ج.، الماسی، ا.، محمدزاده، ج.، 1398. بررسی رابطه رویکردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی و برداشت از مفهوم یادگیری. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 16(34 (پیاپی 61) ), pp.75-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491248. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی